НОВОСТИТЕ В ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА, НУКЛЕАРНАТА МЕДИЦИНА И ЛЪЧЕТЕРАПИЯТА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС НА БАЛОДТ

Близо 100 рентгенови лаборанти взеха участие в Третия конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ), който се проведе във Велико Търново от 2 до 4 юли 2021 г.

Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева изпрати поздравителен адрес до председателя на БАЛОДТ г-жа Петранка Гагова и председателя  на III конгрес на БАЛОДТ г-жа Мима Митева – старши рентгенов лаборант в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – гр. Велико Търново и член на УС на БАПЗГ.

В поздравлението се казваше: „Въпреки, че заради пандемичната обстановка се наложи конгресът да бъде отлаган няколко пъти, ето че дойде времето, в което той ще се реализира в красивия старопрестолен град Велико Търново. Участниците във форума ще имат възможност да се запознаят с новостите в сферата на образната диагностика, нуклеарната медицина и лъчетерапията, да обменят научен и практически опит, да създадат нови контакти и приятелства. На форума ще бъде отбелязана и 125-годинината от откриването на рентгеновите лъчи, благодарение на които диагностиката и лечението успяха да достигнат мечтани висоти.“

В поздравлението си Милка Василева изказа благодарност „на всички рентгенови лаборанти, които с висок професионализъм, всеотдайност, отговорност и неуморен труд даваха и продължават да дават най-добри възможности на медицинските екипи за навременно и успешно лечение на пациенти с коронавирусна инфекция и други заболявания.“

Тя пожела на участниците здраве, ползотворна работа, много поводи за радост в техния личен и професионален живот!

Преди официалното откриване на конгреса на 2 юли в 17:00 часа, се състоя Workshop на тема „Оптимизиране на протоколите при провеждане на контрастно усилена компютърна томография. Поведение в случай на нежелано събитие/реакция“ с лектор г-жа Цветелина Зашева, рентгенов лаборант от „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“. Обучението се проведе в рамките на два часа и бе съставено от 6 модула: Фармакокинетика, история, съхранение“, „Принципи на контрастиране“, „Контрастни протоколи при компютър-томографското изследване“,

„Доклади за нежелани събития/ нежелани лекарствени реакции“, „Лекарствена безопасност оплаквания относно продукта“ и „Тежка алергична реакция (анафилаксия)“. Акцентът беше поставен върху изграждане на пациент базирани контрастни протоколи и използването на интернет базирани платформи за изчисляването на нужното количество контраст, за да се осигури максимално качеството на изображението и безопасност за пациентите – нещо което се прави от години в Европа и е фокус в работа на рентгеновите лаборанти и у нас.

В края на първия ден участници в конгреса посетиха постановката „Прилепът“ в МДТ „Константин Кисимов“.

Основната научна програма на конгреса се реализира на 3 юли в Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“. В рамките на деня бяха проведени четири научни сесии и четири сателитни симпозиума.

По време на Първата научна сесия бяха представени следните теми: „Атрофия ва хипоталмуса при леки когнитивни увреждания – роля на магнитно-резонансното изобразяване“,  „Тазобедрената става – рентгенографска и магнитно-резонансна образна анатомия“,  „Как да създадем КТ протокол?“, „Образна диагностика на мозъчна смърт“,  „Компютъртомографска (СТА) ангиография на добри крайници“ и „Асистирана виртуална цистоскопия в условия на КТ цистография“.

По време на Втората научна сесия участниците се запознаха със следните теми:

„Образни методи за диагностика на дебелото черво“, „Съвременни здравни грижи за пациентите при провеждане на нуклеарномедицински изследвания“, „Бременност и кърмене в неклуарната медицина“, „Клиничен протокол за изследване на миокардна перфузионна сцнтиграфия – SPECT-CT“, „Клиничен динамичен протокол за провеждане на PET/CT С 68Gа PSMAи „Сономамотомография – нов ултразвуков метод за изследване на млечна жлеза“.

По време на Третата научна сесия специалисти представиха следните теми: „Мултимодална образна диагностика при карцином на млечната жлеза“, „DXA – видове DXA, приложение, изчисляване на фрактурния риск“, „Допълнителна центражна техника за рентгенографиране на раменна става и горни гръдни прешлени“, „Ефекти на йонизиращата радиация върху репродуктивната система“, „Отражение на главоболието в ежедневната ни дейност“, „Стереотактична радиохирургия при чернодробни метастази“ и „Влияние на социалната среда върху формиране на професионализма на рентгеновия лаборант“.

По време на Четвъртата научна сесия бяха представени следните теми: „Очаквания и мотивация за избор на професията „рентгенов лаборант“, „Нагласи за единна визия на работното облекло на студентите от специалност „Рентгенов лаборант“ в Медицинските колежи в България“ и „Професионална квалификация на рентгеновия лаборант – състояние днес и необходимост от промени“. 

Научният форум бе кредитиран по Единната кредитна система на БАПЗГ и всички участници (лектори и слушатели) ще получат определен брой кредитни точки.

След приключване на научната програма се състоя Общо събрание на БАЛОДТ.

В неделя, 4 юли, участниците в конгреса посетиха Царевец, Мултимедийния посетителски център и църквата „Свети Четиридесет мъченици“.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК


Рентгенов лаборант Цветелина Зашева (вдясно) представи темата „Оптимизиране на протоколите при провеждане на контрастно усилена компютърна томография. Поведение в случай на нежелано събитие/реакция“ по време на workshop през първия ден на конгреса.