“НИЕ СМЕ ГЛАСЪТ, КОЙТО ВОДИ”, ЗАЯВИХА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА СВОЯ ПРАЗНИК – 12 МАЙ

“Ние сме гласът, който води“ – това заявиха професионалистите по здравни грижи на 12 май – Международния ден на сестринството.  “Обществото очаква от нас висок професионализъм при осигуряването на качествени здравни грижи и това е ключов фактор за постигане на Целите за здраве 2020. Но ако не се направят необходимите инвестиции в сестринството и не получим подкрепата на управляващите, ние сами не можем да се справим с предизвикателствата.” Това заяви председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) Милка Василева в приветственото си слово пред официалните гости и 450 професионалисти по здравни грижи от цялата страна, които взеха участие в тържеството в столичния хотел “Рамада”.

“Според статистиката на БАПЗГ през последните 10 години 9412 медицински сестри и 550 акушерки са заминали за чужбина, а 15 000 са сменили професията си в България. През 2016 г. БАПЗГ е издала 815 удостоверения за работа в чужбина, а от началото на тази година поисканите удостоверения за работа зад граница са 180. Обезпокоително е, че средната възраст на медицинските сестри у нас е 53 г.”, посочи Милка Василева.  Тя сподели, че все повече директори на лечебни заведения с тревога съобщават за свободни работни места и активно търсят подходящ персонал. Като стъпка в положителната посока да бъдат задържани медицинските сестри у нас Милка Василева посочи подписването на Колективния трудов договор и залегналата в него начална заплата от 700 лв.  Тя обаче със съжаление отбеляза, че все още в много лечебни заведения КТД не е подписан.

“Приемете моята искрена благодарност за високия професионализъм и компетентност, всеотдайни грижи и неуморен труд за живота и здравето на българските граждани. Вие сте тези, които са най-близо до пациентите, когато те имат нужда от внимание, подкрепа и кураж. Във Ваше лице те получават достойна грижа,  съчувствие, съпричастност и милосърдие”, написа в Поздравителен адрес президентът на РБългария Румен Радев.

От празничната трибуна поздравления поднесоха зам.-председателят на НС д-р Нигяр Джафер, председателят на Комисията по здравеопазване в парламента д-р Даниела Дариткова, здравният министър проф. Николай Петров, председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев,  президентът на Югоизточния европейски медицински форум д-р Андрей Кехайов, зам.-председателят на ФСЗ към КНСБ Слава Златанова, проф. д-р Атанас Щерев и д-р Антония Първанова – вносители на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, проф. Станка Маркова – почетен председател на БАПЗГ и гл. редактор на сп. “Здравни грижи”, директори на болници, представители на пациентски организации и др. Най-добрите професионалисти по здравни грижи бяха отличени с награди.

 

НАГРАДЕНИТЕ:

 

КАТЕГОРИЯ „РЪКОВОДИТЕЛ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – 2016”:

Първа награда и статуетка “Лесес Кепра” получи Кичка Трендафилова – ст. мед. сестра в Клиниката по термична травма и пластично-възстановителна хирургия на МБАЛ – Варна към ВМА.

Втора награда и плакет получи Наталия Цветкова – ст. мед. сестра в Отделението за ранна неврорехабилитация в Специализираната болница за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа “Света София ” – гр. София.

С трета награда и плакет бе отличена Камелия Цветкова – ст. мед. сестра в Първо педиатрично отделение на МБАЛ “Христо Ботев” – гр. Враца.

С грамоти бяха отличени: Грета Демерджиева – ст. мед. сестра в Кардиологичната клиника на УМБАЛ “Света Марина” – Варна; Боряна Георгиева-Русинова – ст. мед. сестра в Спешното отделение на МБАЛ “Света Петка” – гр. Видин; Десислава Ненова – ст. мед. сестра в Отделението по кожни и венерически болести на МБАЛ “Тота Венкова” – гр. Габрово; Мария Бисерова – ст. мед. сестра във Вътрешното отделение на МБАЛ – Ардино; Катя Колева-Михайлова – фелдшер, в момента главен експерт в Община – гр. Ловеч; Йорданка Каменова – мед. сестра, понастоящем директор на Детска ясла “Маргаритка” в гр. Монтана; Мариета Стоянова – мед. сестра, в момента директор на Детска ясла “Латинка” в гр. Плевен; Наташка Андреева – ст. акушерка в Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – гр. Плевен;  Теодора Тодорова – ст. мед. сестра в Отделението за диализно лечение на УМБАЛ – Русе; Красимира Танева – гл. мед. сестра на МБАЛ “Д-р Иван Селимски” – гр. Сливен;  Стефка Пекова-Илиева – гл. мед. сестра в Специализирана болница за рехабилитация “Родопи” – гр. Рудозем; Марина Правчанска – ст. мед. сестра в Отделението по хемодиализа на УМБАЛ “Света Анна” – гр. София.

 

КАТЕГОРИЯ “ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – 2016”:

С първа награда и статуетка “Лесес Кепра” в Категория “Професионалист по здравни грижи – 2016” бе отличена и Емилия Мирчева – мед. сестра в Детска ясла “Мечо Пух” – гр. Ловеч.

Втора награда и плакет  получиха  Ваня Трифонова – мед. сестра в Детска ясла “Дружба” – гр. Плевен и Даниела Генова – акушерка в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ “Христо Ботев” – гр. Враца.

Трета награда и плакет получиха Сами Аптула – фелдшер в ЦСМП Шумен – Филиал Черноочене, Миглена Петрова – акушерка в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – гр. Плевен и Катя Егурузе – гл. асистент в Катедра “Здравни грижи” на Медицински университет – Варна.

С грамота бяха отличени:
Миглена Малинова-Лозанова – фелдшер в ЦСМП – гр. Видин;
Пламен Замфиров – рентгенов лаборант в Отделението по образна диагностика на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – гр. Велико Търново; Магдалена Карадаиева – мед. сестра в Детска градина “Ян Бибиян” – гр. Кърджали; Красимира Мондешка – мед. сестра в Специализирана болница за активно лечение на белодборни болести – гр. Троян; Ренета Максимова – рехабилитатор в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – гр. Плевен; Анна Недялкова – медицински лаборант в УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – гр. Плевен; Светла Симеонова – рехабилитатор в Отделението по физикална терапия и рехабилитация на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” – гр. Смолян.

 

СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:

Статуетка “Лесес Кепра” за “Уникален принос  в университетското образование по здравни грижи” беше присъдена на ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов, дмн. Наградата беше получена от проф. д-р Риналдо Шишков, зам.-ректор “Кариерно развитие, научно-изследователска дейност и СДО” на МУ-Варна.

С плакет за “Цялостна подкрепа към дейността на РК на БАПЗГ – Монтана” бе отличен кметът на община Монтана Златко Живков, който изпрати видеопослание с поздравление за празника. Наградата получи председателя на РК на БАПЗГ Монтана Татяна Славова.

Плакет за „Креативен принос в здравните грижи” получи Мария Куманова –зам.-директор по административно-стопански дейности на УМБАЛ „Александровска”.

Плакет  „За дългогодишно партньорство” получи д-р Мариела Букова – маркетинг мениджър в Astelllas Pharma.

Плакет и грамота “За професионализъм в кризисни ситуации” във връзка със спасяването и лечението на пострадалите при инцидента на гара Хитрино през декември 2016 получиха професионалисти по здравни грижи от МБАЛ Шумен (53 ПЗГ), МБАЛ Варна към ВМА (30 ПЗГ ), УМБАЛ “Света Марина” (15 ПЗГ), Регионален център по трансфузионна хематология – Варна (15 ПЗГ), Центровете за спешна медицинска помощ във Варна (1 ПЗГ), Разград (14 ПЗГ) и Шумен (15 ПЗГ).

Плакети “За принос в образованието по здравни грижи” получиха доц. Кремена Митева, дп – преподавател по “Практически основи на сестринските и акушерски грижи” в Катедра “Здравни грижи” при Тракийски университет – Стара Загора и доц. д-р Деспина Георгиева, дп – заместник-ръководител на Катедра “Здравни грижи” на Русенския университет “Ангел Кънчев”.
С грамоти  “За принос в образованието по здравни грижи” бяха отличени Катя Моллова  – зам.-директор на Медицински колеж към Тракийски университет – Ст. Загора и доц. Гергана Петрова – зам.-декан по качество и акредитация на ФОЗ в Медицински университет – Пловдив.

Плакет за “Специален принос за развитието на ясленото дело” получи Кина Костова – медицинска сестра, понастоящем директор на Детска ясла “Пролет” – гр. Добрич.

Плакети за “Специален принос в полза на деца, лишени от родителски грижи” бе връчен на Маргарита Николова – ст. мед. сестра в Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на УМБАЛ “Александровска” и Мая Евтимова-Георгиева – ст. мед. сестра в Клиниката по урология на УМБАЛ “Александровска”.

Наградените професионалисти по здравни грижи.

Първа награда и статуетка “Лесес Кепра” получи Кичка Трендафилова – ст. мед. сестра в Клиниката по термична травма и пластично-възстановителна хирургия на МБАЛ – Варна към ВМА.

С първа награда и статуетка “Лесес Кепра” в Категория “Професионалист по здравни грижи – 2016” бе отличена и Емилия Мирчева – мед. сестра в Детска ясла “Мечо Пух” – гр. Ловеч.