НА 27 ДЕКЕМВРИ СТАРТИРА ИМУНИЗАЦИОННАТА КАМПАНИЯ СРЕЩУ COVID-19 У НАС

На 27.12.2020 г. стартира имунизационната кампания срещу COVID-19 на територията на цялата страна. Кампанията се организира от Регионалните здравни инспекции, а имунизациите се извършват от лекари в лечебни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ, РЗИ, от лекари в специализирани структури на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и от нарочно създадени за целта имунизационни мобилни екипи. При необходимост в имунизационните екипи ще се включат и медицински специалисти от центровете за спешна медицинска помощ и здравните кабинети в детските градини и училищата или от други лечебни заведения. Това нарежда министърът на здравеопазването със Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г., съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 25.12.2020 г.

В заповедта на министъра ясно е разписано, че имунизацията срещу COVID-19 е препоръчителна и безплатна и се поставя по желание. Тя се извършва съгласно изискванията, посочени в чл. 11 от Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, и след изразено информирано съгласие на лицето или законния представител на лицето чрез подпис в амбулаторния лист, който общопрактикуващият лекар издава за проведения преглед, и поставяне на ваксината или чрез подписване на бланка за информирано съгласие.

Съгласно заповедта съдействие за осъществяване на имунизационната кампания оказват: областните управители и общинската администрация, включително и здравните медиатори, Българският лекарски съюз, Националната здравноосигурителна каса и директорите на лечебните заведения на територията на съответните области.

„9750 дози вече са разположени във фризера в сградата на Бул Био. Всичко с хладилната верига до този момент е спазено. Оттук нататък започва логистиката по разпределението на дозите ваксини за българските граждани на територията на шестте региона в страната. След по-малко от час тръгва първият лъч по посока Пловдив и Бургас“, това съобщи министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на 26 декември 2020 г. след пристигането на първите ваксини срещу COVID-19 у нас. По думите му в зависимост от жителите в отделните шест региона в страната ще бъдат разпределени различни количества ваксини.

Създадена пълна организация от утре да започне ваксинацията в няколко болници в София, Пловдив и Бургас. Имунизацията в останалите региони ще започне на 28 и 29 декември, като Враца и Велико Търново ще получат ваксини от София на 28 декември, информираха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.