НА 19 ОКТОМВРИ ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА БИОЕТИКАТА

И тази година на 19 октомври отбелязваме Световния ден на биоетиката. По този повод

Българската секция към Международната асоциация по биоетика и Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ в Медицински университет – София организираха конкурс за есе, артистичен постер/плакат, научен постер/плакат, снимка или кратко видео на тема: „Защита на бъдещите поколения”. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени днес, 19.10.2023 г.,  в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изпрати поздравителен адрес до доц. д-р Александрина Воденичарова – председател на Българската секция към Международната асоциация по биоетика и декан на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“. В документа се казва: „Уважаема доц. Воденичарова, Уважаеми преподаватели, студенти и гости, Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име да Ви поздравя със Световния ден по биоетика, който отбелязваме днес. Тази година акцентът на конкурса, който провеждате, е върху защитата на бъдещите поколения. Без съмнение са нужни решителни стъпки, които да гарантират живота и здравето на днешните и утрешните хора.“

В поздравлението се казва още: „В партньорство с учебни и лечебни структури БАПЗГ полага непрекъснати усилия да се спазват етичните норми при работата в медицинските екипи и грижата за пациентите. Едно от условията това да се случва по най-добрия начин е поддържане на висока професионална квалификация на медицинските специалисти, подобряването на здравната култура и информираността на пациентите, добър диалог с тях и достатъчно специалисти, които да имат време да прилагат холистичния метод при оказване на здравните грижи. Интересно е какви решения са предложили участниците в конкурса и ще могат ли те да се приложат в практиката. Едно е сигурно – всички ние, независимо от институцията или организацията, която представляваме, трябва да сме единни, за да се случват и утвърждават новите модели, свързани с биоетиката.“  

Световният Ден на биоетиката е глобално честване на Всеобщата декларация по биоетика и права на човека, приета на 19 октомври 2005 г. от Генералната Асамблея на ЮНЕСКО.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК