НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СЪВЕТА НА ГЛАВНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ КЪМ БАПЗГ БЯХА ОБСЪДЕНИ АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

На 14-15 октомври 2017 г. в Кърджали се проведе Среща  на Националния съвет на главните сестри (НСГС). Освен членовете на НСГС  бяха поканени и главни сестри на университетските болници, ВМА и нейните структури в страната, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” и други водещи лечебни заведения в страната. Присъстваха и регионалните главни сестри, които се включиха като домакини.

Форумът мина под мотото: „Инвестициите в сестринството – инвестиции в здравето на нацията“.

На заседанието на НСГС се постави въпросът за ниските трудови възнаграждения на професионалистите по здравни грижи, които водят до липса на мотивация за работа и продължаващо обучение. Стана дума за необходимостта от стандарти по здравни грижи и някои законови промени, издигане имиджа на съсловието в обществен план и др.

Преди  да се проведе заседанието на НСГС доц. д-р Тодор Черкезов, под чийто патронаж се реализира срещата, изнесе презентация на тема: „Сестринството – реалност и бъдеще“.  Темата на проф. д-р Бианка Торньова от ФОЗ на МУ-Пловдив бе посветена на Бърнаут синдрома. Нели Славова, главен експерт “Продължаващо обучение” в БАПЗГ говори за продължаващото обучение и сертификатите, които получават специалистите по здравни грижи, натрупали достатъчен брой кредитни точки от курсове и форуми за продължаващо обучение.