НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ СЪЗДАДЕ РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОФЕСИИ В НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

На 14.09.2019 г. в конферентната зала в централата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се проведе заседание на Националния съвет по качество на БАПЗГ. Участниците в заседанието обсъдиха отговора на директора на  Изпълнителна агенция  „Медицински надзор“ г-н Росен Иванов във връзка с писмо на БАПЗГ за съгласуване на Правила за медицинска практика по здравни грижи, които са общи за професиите “Медицинска сестра”, “Акушерка”, “Фелдшер”/”Лекарски асистент”, “Рехабилитатор”, “Медицински лаборант” и “Рентгенов лаборант”. Правилата са приети и одобрени от ИА „Медицински надзор“.

“Съобразно  работния план  на НСК създадохме работни групи за допълване на Правилата със специфични за отделните професии изисквания”, обясни председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова.  С помощта на външни експерти допълненията ще бъдат разработени в рамките на един месец – до следващо заседание на НСК, след което ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на сайта на Асоциацията, преди да бъдат гласувани на конгрес на БАПЗГ.

“Създадохме и работни групи за промяна на правилата за издаване на сертификат и за предложения за промени в Единната кредитна  система на БАПЗГ”, допълни г-жа Недкова.

Членовете на НСК обсъдиха и направиха предложения по законопроекти и други нормативни актове, които се отнасят до упражняване и регулиране на професиите в направление „Здравни грижи“.

 


Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова (третата от дясно наляво, на първия ред) и членовете на НСК, които взеха участие в заседанието.