НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ПРИЕ РЕШЕНИЕ ДА СЕ ИЗЧАКА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА НОВИЯ МОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ МЗ, ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ 12.05.2018г.

Да се изчака представянето на новия модел за финансиране на лечебните заведения, изготвен от Министерство на здравеопазването, преди да се предприемат последващи действия за постигане на исканията в протестната декларация, приета от участниците в Националния протест от 12.05.2018 г. на пл. “Независимост” в София, организиран от БАПЗГ. За това гласуваха единодушно членовете на Управителния съвет на БАПЗГ, председателите на Регионалните колегии на БАПЗГ, както и председателите на Националната комисия по професионална етика и Националния съвет на главните сестри, които взеха участие в редовното заседание на Националния съвет на БАПЗГ. Заседанието се проведе на 09.06.2018 г. в Централата на БАПЗГ.

В началото на срещата председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева даде информация за протичането на националния протест и отзивите за него. Стана ясно, че в протестния митинг участие са взели близо 5000 специалисти по здравни грижи от цялата страна. Исканията им за промени бяха широко отразени в медиите. Бе спомената и широката подкрепа, която получи БАПЗГ за протеста – от Федерацията на синдикатите към КНСБ, Медицинска федерация към КТ “Подкрепа”, Българския лекарски съюз и други съсловни организации, пациентски организации. Милка Василева изтъкна и категоричната подкрепа, която даде с личното си присъствие на протеста председателят на Европейската федерация на асоциациите на медицинските сестри г-н Пол Дьо Рав.

Председателят БАПЗГ се спря и на наскоро проведената дискусия по наболели проблеми в здравеопазването, организирана от националния омбудсман Мая Манолова, на която за пореден път бяха поставени проблемите на специалистите по здравни грижи. Милка Василева изтъкна и някои акценти от тристранната среща на СЗО, Международния съвет на сестрите и Международния съвет на акушерките, проведена на 14-21 май 2018 г. в Женева. Новото предизвикателство пред националните здравни системи е гарантиране на достъп на всички граждани на дадена страна до медицински, здравни и акушерски грижи. Председателят на БАПЗГ се спря и на проведената на 21 май т. г.  в Женева 71-ва Световна здравна асамблея на СЗО, в която участие са взели здравните министри на страните от ЕС. На нея също е поставен въпросът за постигане на универсално здравно покритие и необходимостта от създаване на условия за качествени здравни грижи.

Участници в заседанието на НС на БАПЗГ предложиха Асоциацията да сключва специални споразумения с партньорски организации, които подкрепят нейни предстоящи инициативи, за да бъдат гарантирани конкретните параметри на тяхната подкрепата.

Милка Василева информира още, че вече са проведени две срещи на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в здравеопазването във връзка с работата по Колективния трудов договор за 2018 г. На третата среща, която ще се проведе през втората половина на месец юни т. г., ще присъства и председателят на УС на БАПЗГ, който ще представи предложенията на съсловната организация за новия КТД. Милка Василева подчерта, че остава само една седмица за изпращане на предложения от 28-те Регионални колегии на БАПЗГ.

Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова предложи стартовата заплата на специалистите по здравни грижи да се обвърже със средната работна заплата в страната, както е в другите страни от ЕС. В момента някои специалисти по здравни грижи в България взимат заплати, близки до минималната работна заплата за страната, която е в размер на 510 лв. Така висококвалифицираният им труд остава несправедливо оценен и приравнен с труда на хора с по-нисък образователен ценз и по-ниска квалификация.

Петя Недкова информира и за изпратените до Министерство на здравеопазването предложения на Националния съвет по качество на БАПЗГ, които да залегнат в новите медицински стандарти. Тя уточни и че НСК работи по изготвянето на стандарти по здравни грижи. Първият стандарт по здравни грижи, който е почти готов, е за лечебните звена по ортопедия и травматология.