НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ПЕТИЯТ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА АСОЦИАЦИЯТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ НА 11 ЯНУАРИ 2020 Г.

На 21 декември 2019 г. в Централата на БАПЗГ в София се проведе последното за годината заседание на Националния съвет на БАПЗГ. Изслушани бяха годишните доклади на председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева, на председателя на Националния съвет по качество г-жа Петя Недкова, на главния секретар г-жа Дафинка Коцева, на председателя на Националната контролна комисия г-жа Лиляна Николова и на председателя на Националната комисия по професионална етика г-жа Катя Николова. Обсъдени бяха възникналите проблеми в съсловието във връзка с политически опити за разделяне и беше взето отново решение за подкрепа на синдикалните искания за достойни заплати и по-добри условия на труд, но не и искания за оставки. Продължихме дебата за трудната комуникация с някои от редовите членове, което е основна причина за тяхната неинформираност и недоволство. Беше взето решение да се възстановят информационните дни в регионалните колегии на БАПЗГ, така че повече специалисти по здравни грижи да имат възможност да задават въпроси, да разберат същността на съсловната дейност.

Беше взето решение Петият редовен конгрес на БАПЗГ да се проведе на 11 януари 2020 г. в зала „Диамант“ на хотел “Рамада” в София. Основните задачи на делегатите ще бъдат да приемат промени в нормативните документи на БАПЗГ, които ще гарантират по-добра организационна дейност, по-прозрачно събиране и разпределение на финансовите средства, по-добри възможности за продължаващо обучение и професионална кариера. На Конгреса ще присъстват над 500 делегати от цялата страна, които са избрани да представляват колегите си и да изразят тяхното мнение. Ние от БАПЗГ вярваме, че ще продължим заедно напред с повече оптимизъм за постигане на справедливите искания на съсловието и в интерес на българското общество.