НАПУСНА НИ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА РАДОСТИНА ДИМИТРОВА – ДЪЛГОГОДИШЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БАПЗГ – БУРГАС

Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изказва своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на медицинска сестра Радостина Димитрова, чийто живот бе прекъснат твърде рано от коварна болест. Много тъжно и тежко е да приемем, че Радостина вече не е сред нас. Тя обичаше професията си и през дългите години в Отделението по хемодиализа на „УМБАЛ-Бургас“ се грижеше и помагаше с висок професионализъм и човешка топлота на своите пациенти, които ѝ отвръщаха с благодарност и признателност.
В продължение на близо 10 години Радостина Димитрова беше председател на Регионалната колегия на БАПЗГ – Бургас и полагаше непрекъснати усилия специалистите по здравни грижи да бъдат запознати с активностите на съсловната организация, новостите в здравеопазването и възможностите за продължаващо обучение. Ще я запомним като добър и всеотдаен човек, приятел и професионалист!
Поклон пред нейната любов, всеотдайност и себеотрицание!
Светла ѝ памет!
Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ
гр. София, 16.07.2020 г.