НАД 350 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ОТБЕЛЯЗАХА ТЪРЖЕСТВЕНО МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО И 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА БАПЗГ

Професионалистите по здравни грижи от област Кърджали тържествено отбелязаха Международния ден на сестринството и 20-годишния юбилей на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Събитието беше организирано от Регионалния съвета на главните сестри (РСГС) и Управителния съвет на Регионална колегия на БАПЗГ – Кърджали. За бюлетина на БАПЗГ информира Сейнур Мюмюн – председател на РСГС- Кърджали и главна медицинска сестра на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“.

Над 350 професионалисти по здравни грижи, работещи в системата на здравеопазването от областта, се включиха в празничния коктейл, който се проведе на 12 май в комплекс “Маказа”. Гостите бяха посрещнати с цвете, поднесено от бъдеща медицинска сестра, облечена като основателката на съвременното сестринство Флорънс Найтингейл.

Тържеството започна с химна на медицинските сестри. Приветствени думи поднесоха председателят на РК на БАПЗГ – Кърджали Росица Генчева и главна сестра Сейнур Мюмюн.

Сред официалните гости бяха д-р инж. Хасан Азис – кмет на Община Кърджали,

д-р Виктор Кирчев – директор на РЗИ-Кърджали, проф. д-р Тодор Черкезов – изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали, проф. д-р Биянка Торньова – зам.-декан на ФОЗ на Медицински университет – Пловдив и ръководител катедра във Филиал Хасково на Тракийски университет – Стара Загора, доц. д-р Таня Паскалева – директор на Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора, г-жа Антония Шикова – експерт от Учебен отдел във Филиал Хасково на Тракийски университет – Стара Загора, д-р Макаков – управител на Медицински център „Авицена“ – Кърджали, д-р Мария Иванова – управител на МБАЛ “Живот+” – Крумовград, д-р Басам Алашкар – зам.-управител на МБАЛ “Сергей Ростовцев” – Момчилград и др.

Кметът на Община Кърджали д-р инж. Хасан Азис изказа поздравления и благодарности за всеотдайния труд на специалистите по здравни грижи. Приветствия поднесоха и д-р Виктор Кирчев – директор на РЗИ- Кърджали, проф. д-р Тодор Черкезов – изпълнителен директор на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали и проф. д-р Биянка Торньова – зам.-декан на ФОЗ на Медицински университет – Пловдив.

Получени бяха поздравителни адреси от г-жа Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ, г-жа Илкнур Кязим – кмет на Община Момчилград, д-р Стоян Петков -председател на Регионална лекарска колегия – Кърджали, д-р Атанас Митков – директор на ЦСМП – Кърджали и от всички управители на лечебните заведения в областта.

От Филиал Хасково на Тракийския университет поздравиха гостите с ретро ревю на сестрински униформи, в което показаха еволюцията на сестринските униформи през годините. Моделите бяха представени от бъдещи медицински сестри – студентки във Филиал Хасково на Тракийски университет Стара Загора.

Беше поставен акцент върху най-важното условие за качествени и безопасни здравни грижи – чистите ръце, чрез практически тест, който се демонстрираше на масата на “Медицинска техника инженеринг” от медицинските представители Илиана Симеонова и Преслав Костов.

 

Повече подробности можете да видите в раздел „20 години БАПЗГ“