НАД 230 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В V КОНГРЕС НА БАЛОДТ

В периода 5-8 октомври 2023 г. в Плевен се проведе V Конгрес на Българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ). В дните на конгреса своя опит и знания споделиха над 230 участници.

Форумът беше открит  в зала “Амброаз Паре” на Телекомуникационния ендоскопски център на Медицинския университет – Плевен. Той се реализира с подкрепата на Българската асоциация по радиология (БАР) и под патронажа на ректора на Медицински университет – Плевен проф. д-р Добромир Димитров.

Конгресът беше открит с приветствия от доц. д-р Соня Вълкова, заместник-ректор по учебната дейност на Медицински университет – Плевен, председателя на БАЛОДТ главен асистент Петранка Гагова – ръководител на специалност „Рентгенов лаборант“ в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ и председателя на конгреса асистент Нина Михайлова – преподавател в специалност “Рентгенов лаборант” в Медицински колеж – Плевен. Те изтъкнаха значимостта на форума и необходимостта да бъде запазена традицията той да се провежда ежегодно, за да предоставя трибуна на научно-изследователската работа на рентгеновите лаборанти, образните диагностици, лъчетерапевтите, физиците, инженерите, младите учени и студентите. Сред акцентите в изказванията беше дефицитът на кадри и възможностите за привличане на повече млади хора към професията на медицинските специалисти по образна диагностика.

Поздравления към участниците отправиха и д-р Начко Тоцев – зам.-декан на Факултета по здравни грижи в Медицински университет – Плевен и началник на Клиниката по образна диагностика“ в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и проф. д-р Милена Карчева – декан на Факултета по обществено здраве към МУ-Плевен.

Ивайло Милушев – специалист по образна диагностика и експерт към Националния съвет по качество на БАПЗГ, поднесе поздравителен адрес от името на председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. В поздравлението се казваше: „Скъпи участници в конгреса, в продължение на 4 дни ще имате  възможност да се запознаете с новостите в Образната диагностика, Нуклеарната медицина, Лъчелечението и Радиационната защита, съчетани с представяне на клинични случаи, уъркшопи, практически обучения и сателитни симпозиуми. Важен акцент ще бъде и сигурността на пациентите и тяхното информирано съгласие. При тази наситена с полезни знания среща ще имате време и за обмяна на практически опит, създаване на нови контакти и приятелства. Бих искала да използвам случая за да благодаря на всички лаборанти в образната диагностика и терапия за техния висок професионализъм и всеотдаен труд, който е основополагащ  за точната диагностика на различните заболявания, както и за прилагането на успешно лечение, здравни грижи и последващ контрол. Пожелавам на всички Вас ползотворна работа и незабравими моменти в Плевен – града на музеите и българската  историческа памет. Бъдете здрави, следвайте своята благородна мисия с любов и достойнство!“

Фокусът беше насочен към образната диагностика и терапия на три групи лица – деца, бременни и жени в детеродна възраст. Бяха представени над 25 доклада на теми от денталната, рентгеновата, интервенционалната, мамографската, магнитно-резонансната, компютър-томографската диагностика, лъчелечението и нуклеарната медицина, както и 5 сателитни фирмени симпозиума.

Във форума участие взеха преподаватели и студенти от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“. Бяха представени три презентации на следните теми:

  • „Предизвикателства и особености на образната диагностика в педиатрията“ – Н. Бонинска, М. Миладинова;
  • „Слабости и възможности за преодоляването им при обучението на рентгеновите лаборанти в областта на педиатричната образна диагностика“ – П. Гагова, Н. Бонинска, В. Иванова, Н. Георгиева;
  • „Методи за укрепване на тазовото дъно, при пациенти по време на бременност и със следродилни оплаквания“ – С. Трайкова, А. Тодорова, К. Богданова.

Гост-лектори от България бяха проф. д-р Боян Балев – дългогодишен ръководител на Клиниката по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и ръководител на Катедра „Образна диагностика и лъчелечение“ към Медицински университет – Варна; проф. д-р Дора Златарева – ръководител на Катедра „Образна диагностика“ към Медицински университет – София, президент на Дивизията по неврорентгенология на Европейския съюз на медицинските специалисти; доц. Десислава Костова-Лефтерова – експерт по медицинска физика в Националната кардиологична болница в София, преподавател в Медицински университет – Плевен, член на Изпитния борд към Европейската федерация на организациите за медицинска физика.

Сред гост-лекторите от чужбина бяха представители на Международното дружество на рентгеновите лаборанти (International Society of Radiographers and Radiological Technologists – ISRRT) – Еутимиос Агадакос, регионален директор на дружеството за Европа и Димитрис Кацифаракис, член на борда на ISRRT.

 

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК