НАД 180 СПЕЦИАЛИСТИ УЧАСТВАХА ВЪВ ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА “ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – ПРИНОС ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ”, КОЯТО СЕ ПРОВЕДЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

В периода 7-8 юни 2019 г. в Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна се проведе Втората конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот”. Форумът бе организиран от Катедрата по „Здравни грижи” към Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна и мина под патронажа на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов.

Второто издание на научното събитие имаше за цел да представи актуални проблеми в областта на здравните грижи и обучението на студенти в направлението, както и да допринесе за обмена на информация и опит в съвременната медицинска практика със следните тематични направления:

  • Съвременни тенденции в здравните грижи
  • Клинични аспекти на здравните грижи
  • История и развитие на медицинските професии
  • Комуникация в медицинската практика
  • Вария

В конференцията участие взеха над 180 преподаватели, студенти, специалисти по здравни грижи от Варна, София, Русе, Шумен, Силистра, Карнобат и др. градове.  Бяха представени над 80 доклада от водещи специалисти у нас в направление “Здравни грижи”. В научната програма участие взеха и проф. Семиха Акън от Университета по медицински науки в Истанбул, Турция; Сара Стоймановска и Цвета Тасевска от Висшата медицинска школа в Битоля, Северна Македония и др.

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева прочете поздравителен адрес с обръщение към ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, декана на ФОЗ доц. д-р Клара Докова, участниците и гостите. В поздравлението се казва:

“Позволете ми да Ви поздравя от името на УС на БАПЗГ и от свое име по повод организирането на Втората конференция с международно участие „Здравните грижи – принос за качеството на живот“. ФОЗ към МУ-Варна полага сериозни усилия за популяризиране на професиите от направление „Здравни грижи“, за да има нови попълнения и да се съхранят съществуващите специалисти, защото здравните грижи са в основата на здравето и благоденствието на всяка нация. Известно е, че кризата за медицински специалисти е повсеместна. Продължилите повече от 10 години реформи в системата на българското здравеопазване доведоха до несигурност за работните места, унизително ниски заплати и изявено недоволство, както от страна на пациентите, така и сред персонала. Направени бяха различни опити за решаване на тежките проблеми, но без особен ефект, особено в сферата на здравните грижи.

Много международни проучвания доказват важността на достатъчния брой медицински сестри във връзка с безопасността за пациента. Недостигът на персонал води до компрометиране на качеството на здравните грижи, проява на нежелани странични ефекти за пациентите, ниски клинични резултати и повишена смъртност в болниците. Проучване на Международния съвет на медицинските сестри (ICN) доказва, че увеличаването на броя на медицинските сестри с една медицинска сестра на 10 легла води до намаляване на смъртността от мозъчни и сърдечно-съдови инциденти с 11-28% в първите 30 дни и с 8-12% една година след инцидента. В същото време Световната здравна организация (WHO) алармира, че в следващите 10 години се очаква недостиг от 9 милиона медицински сестри в глобален мащаб.

Каква е ситуацията у нас? Анализът на данните от Националния електронен професионален регистър на БАПЗГ показва, че броят на професионалистите по здравни грижи непрекъснато намалява. Функционирането на здравната система е изложено на сериозен риск, ако напуснат работещите сега специалисти в пенсионна възраст и тези, които в следващите 5 години предстои да се пенсионират. Средната възраст на медицинските сестри у нас е 54 години и е с 9 години по-висока от тази на медицинските сестри в Европейския съюз. Осигуреността с медицински сестри на 100 000 души население в България е 2.5 пъти по-ниска от средноевропейското равнище.  Страната ни изпитва дефицит от 30 000 професионалисти по здравни грижи, което налага да се предприемат спешни политически и управленски решения за преодоляване на проблема. Надявам се научните резултати от тази конференция да допринесат за популяризиране на важността на здравните грижи както сред обществеността, така и сред управляващите.”

Доц. Клара Докова поднесе на председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева сертификат за участие, който се присъжда за активната политика на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по проблемите на специалистите в направление “Здравни грижи”.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК

Сертификата който получи БАПЗГ можете да видите ТУК