НАД 180 РЕНТГЕНОВИ ЛАБОРАНТИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИЯ КОНГРЕС НА БАЛОДТ

От 26 до 28 октомври 2018 г. се състоя Втория национален конгрес на българската асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия (БАЛОДТ) с международно участие. Форумът се проведе в Аулата на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. В него участие взеха над 180 рентгенови лаборанти, медицински физици, медицински сестри и лекари в направленията “Образна диагностика”, “Лъчетерапия” и “Нуклеарна медицина”.

При регистрацията си участниците получиха бадж с програмата на конгреса и торбичка с информационни материали, красив тефтер, химикалка и сп. “Рентгенология. Радиология” – брой 3/2018 г.

Поздравелния към участниците във форума отправиха президедтът на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти г-н Димитрис Кацифаракис, председателят на Българската асоциация по радиология проф. д-р Милан Тотев, председателят на БАЛОДТ г-жа Петранка Гагова.

Поздравителен адрес от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева прочете г-жа Петя Найденова, зам.-председател на БАПЗГ. В поздравлението се казваше:

В рамките на три дни специалистите, които работят с йонизиращо лъчение в медицината, ще имат възможност да се запознаят с новости в своята професия и да надградят знанията си и уменията си. За това ще спомогне и организираният с подкрепата на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти Workshop. За своите усилия лекторите и участниците в този висок научен форум ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. 

С промените в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти продължаващото обучение стана задължително за всички, които упражняват  регулирани професии. Бързото развитие на медицината предоставя нови предизвикателства пред Вас и със своята динамика Ви кара да вървите напред и непрекъснато да се развивате в областта, която сте избрали, за да бъдете максимално полезни на своите пациенти.”

В поздравителния адрес Милка Василева благодари за ползотворното сътрудничество между БАПЗГ и БАЛОДТ и изрази увереност, че то ще продължи и в бъдеще! Поздравление за ползотворна работа по време на конгреса отправи и Петя Найденова.

Конгресът бе открит официално от Надя Джанкова – старши рентгенов лаборант в отделение по лъчелечение на Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център и  председател на Втория конгрес на БАЛОДТ.

През първия ден на научното събитие се проведе Workshop на тема „Радиационна защита при компютърната томография и интервенционална радиология“ със съдействието и подкрепата на Международната асоциация на рентгенови лаборанти (International Society of Radiographers and Radiation Technologists –ISRRT) Европейската федерация на радиогрaфските дружества (European Federation of Radiographer Societies – EFRS). По време на семинара беше споделен и обсъден опит по актуални теми в образните методи и радиационната защита Бяха представени интересни случаи, проблеми и специфичната организация на ежедневната работа на специалистите в тези области.

 

В рамките на конгреса бяха представени над 30 научни доклада представени в 4 научни сесии, придружени със сателитни симпозиуми на компаниите Bracco, Siemens, Софарма, GE и Софтуерна компания.

Научната сесия “Образна диагностика” бе открита с презентацията на тема “Локализация на чуждите тела в организма”, представена от Нина Михайлова, асистент в Медицински колеж – Плевен и ръководител на Специалност “Рентгенов лаборант”. Тя се спря на различните видове  чужди тела, възможните локации в тялото, необходимите изследвания за поставяне на точна диагноза и планиране на необходимите действия. Стана ясно, че в 80% от случаите пациентите са деца от от 1 до 3-годишна възраст. В 30% от случаите на чуждо тяло в храносмилателната система става въпрс за животозастрашаващо състояние.

Студентката Зорница Алексеева представи възможностите за надеждна и навременна диагностика и лечение при карцином на млечната жлеза при мъже.

Презентацията на Невенка Бонинска, старши рентгенов лаборант във ВМА и преподавател в медицински колеж “Йорданка Филаретова”, беше на тема “Повишаване на ефективността на конвенционалните образни изследвания в травматологията чрез използване на специална центражна техника”.

Рентгеновият лаборант Димитър Първанов от Варна се спря на някои важни моменти при 3D имплантирането в зъболечението.

Презентацията на рентгеновия лаборант Пламен Замфиров и старши рентгенов лаборант Мима Митева от Отделението по образна диагностика на МОБАЛ “Д-р Стефан  Черкезов” беше посветена на устаняването на мозъчна смърт компютърнотомографска ангиография и възможностите за по-пълноценно използване на донорските ситуации.

Доц. д-р Димитър Йовчев, специалист по образна диагностика и дентална образна диагностика, представи възможностите на CBCT в диагностиката на ретинирани зъби.

В тази сесия бяха представени още 5 презентации и два сателитни симпозиума.

В Научната сесия “Радиационна защита” бяха представени 4 презентации:  “Бременност и образна диагностика с източници на йонизиращо лъчение” ( Д. Костова- Лефтерова), “Международни и национални изисквания на радиационната защита в медицината” (А. Димов ), “Оптимизация на компютър-томографските протоколи на СPECT/CT изследвания на щитовидна и паращитовидни жлези” ( М. Маринов и др.) и  “Ролята на професионалистите по здравни грижи при пациенти с карцином на простатата, лекувани р дадий 223 в България. Хибридните образни методи PET/CT  и SPECT/CT за оценка на ефекта от лечението ” (Ц. Митова и др.).

В Научната сесия “Лъчелечение” бяха включени 6 презентации и два сателитни симпозиума. Участниците във форума се запознаха със следните теми: “Подготовка и изпълнение на стереотактична лъчева терапия на тялото” ( Р. Мандева), “Предимства и място на приложение на техника на облъчване в дълбок инспириум с активно координиране на дишането (ABC)” (Й. Стоянова, Е. Енчева), “Сравнително изследване върху влиянието на времето за верификация и облъчване на пациентите върху качеството на лъчението”  (З. Грозданов и др.), “Комуникация между лаборанта и пациента в лъчетерапевтичната практика при използването на система с активно задържане на дишането (АВС)” (Х. Георгиева и др.), “Участие на медицинската сестра в алгоритъма при провеждане на интерстициална брахитерапия при пациенти с простатен карцином” (Е. Манолова и др.), “Спецификата в дейността на рентгеновия лаборант в отделение по лъчелечение” (М. Пандърска и др.)

По време на Научната сесия “Вария” бяха представени 6 доклада: “Образни методи за изследване на остеопорозата” (Ц. Григорова и др.), “Синуит – причини, разпространение и отключващи фактори” ( М. Арнаудова и др.), “Конфликти на работното място” (Н. Бонинска и Н. Крумова ), “Обучението на рентгеновите лаборанти в България – мнение на студенти и практикуващи за визията му” (П. Гагова ), “Образователните мероприятия на БАЛТЛ и ролята им за признаването на лъчетерапевтичните лаборанти на национално и международно ниво” (Л. Илиев ), “Една друга гледна точка при обучението на рентгеновите лаборанти в отделение по лъчелечение, непроменена през годините” (А. Антонова и др.)

Участниците във форума ще получиха по 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение, а лекторите – по 25 точки.


Момент от откриването на Втория конгрес на БАЛОДТ


Президентът на Международната асоциация на рентгеновите лаборанти г-н Димитрис Кацифаракис по време на откриването на конгреса (първият вляво).


“Радвам се, че толкова много колеги проявиха интерес към научната програма на нашия форум”, изтъкна председателят на Втория конгрес на БАЛОДТ Надя Джанкова.


Председателят на БАЛОДТ Петранка Гагова поздрави участниците във Втория конгрес на Асоциацията.


Модераторите на научната сесия “Образна диагностика” – Невенка Бонинска, старши рентгенов лаборант във ВМА и преподавател в Медицински колеж “Йорданка Фираретова” и Цветелина Меламед – лентгенов лаборант в УМБАЛСМ “Пирогов” (от дясно наляво).

Рентгеновият лаборант Пламен Замфиров и старши рентгеновият лаборант Мима Митева от Отделението по образна диагностика на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” по време на форума (на първия ред от дясно наляво).


По време на кафе паузите участниците в конгреса имаха възможност да разгледат щандовете на фирмите-спонсори.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да прочетете ТУК