МИНИСТЪР АНАНИЕВ ОПРЕДЕЛИ ПЕПА ВАСИЛЕВАЗА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Министърът на здравеопазването определи Пепа Василева за експерт, който да го подпомага при разработването и изпълнението на политики, концепции и програми, свързани с развитието на здравните грижи в България, както и да участва в разработването на мерки за усъвършенстване на здравните грижи в системата на здравеопазването, съобщиха от пресцентъра на МЗ.

От там припомнят, че с това решение министър Ананиев е изпълнил един от ангажиментите, които е поел на проведената на 15.01.2018 г. в Министерството на здравеопазването среща с представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.