МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗПРАТИ ИНФОРМАЦИЯ ДО СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2022 Г.

В проекта “Специализация в здравеопазването”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е предвидено да бъдат подкрепени специализанти с професионална квалификация “Лекар”, “Лекар по дентална медицина”, “Медицинска сестра” и “Акушерка” при определени условия. Това става ясно от писмо на зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева до председателя на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, председателя на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков и председателя на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева.

В проекта е предвидено да бъдат подкрепени специализанти, които се обучават на място, финансирано от друг източник по реда на отменената Наредба №34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването или  специалисти, които се обучават за придобиване на специалност по реда на Наредба №1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

От писмото на МЗ става ясно, че проектът “Специализация в здравеопазването” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е удължен до края на 2023 г. Основната му цел е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването. По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и се предоставят стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Във връзка с удължения срок и разширената целева група (освен лекари и лекари по дентална медицина са включени медицински сестри и акушерки) е обячена четвърта процедура за подбор на специализанти. Процедурата ще бъде отворена до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който отговаря на условията, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подавате на заявление в интернет страницата на проекта:

www.specializanti-mh.info

Писмото на МЗ и списък с необходимите документи за кандидатстване можете да видите ТУК