МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕДЛАГА СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА ЗА ЗАЩИТЕНА

Министерството на здравеопазването е изпратило предложение до Министерството на образованието и науката специалността „Медицинска сестра“ да бъде определена за защитена. Това стана ясно по време на работна среща между заместник-министъра на здравеопазването д-р Тома Томов, заместник-министъра на образованието и науката проф. д.ф.н. Генка Петрова и заместник-министъра на труда и социалната политика Иван Кръстев, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 07.07. 2021 г.

По време на разговора е обсъдено какви целенасочени действия могат да бъдат предприети за обръщане на негативните тенденции, свързани с малкия брой желаещи да упражняват професията медицинска сестра.

„Един от най-съществените проблеми, пред който е изправена системата на здравеопазването, е малкият брой медицински сестри, упражняващи професията си. За оптималното функциониране на системата е прието минималното съотношение медицински сестри/лекари да е поне 2:1. Към 31.12.2020 г., по данни на Националния статистически институт, това съотношение у нас е едва 0,98:1“, заяви зам.-министър Томов.

„В  последните 20 години има трайна практика университетите да обявяват в приемите си повече места за бъдещи лекари, отколкото за медицински сестри. Ако в кратки срокове тази тенденция не се обърне, недостигът на медицински сестри ще се увеличи драстично“, каза още зам.-министърът. По думите му една от основните крачки за решаването на този проблем е специалността „Медицинска сестра“ да бъде определена за защитена. Работи се и по пакет от мерки, които в дългосрочен план да създадат по-привлекателни условия за работа на медицинските сестри и така да се засили интересът на младите хора към тази професия.

Припомняме, че професионалното направление „Здравни грижи“ беше добавено в Списъка на приоритетните професионални направления с решение на Министерския съвет от началото на ноември 2020 г. Това решение дава възможност на университетските структури да увеличат приема в специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“, „Рехабилитатор“.

„При специалностите в приоритетни направления се дава право на по-висок прием на първокурсници по държавна поръчка и се отпуска по-висока държавна субсидия за издръжка“, обясни проф. Костадин Ангелов, здравен министър по това време.