Милка Василева към участниците в симпозиум за професионалисти по здравни грижи, организиран от Военномедицинска академия: ВМА И НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ В СТРАНАТА ВИНАГИ СА БИЛИ СРЕД ОСНОВНИТЕ СТОЖЕРИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

120 медицински специалисти от Военномедицинска академия, нейните структури в страната и медицинските пунктове в различни военни формирования на Българската армия взеха участие в двудневния симпозиум „Предизвикателства и специфики при работата на професионалистите по здравни грижи в състава на ВМА и военните формирования на Българската армия”, организиран от Дружеството на БАПЗГ във ВМА с председател Мария Борисова – старша медицинска сестра в Отделението за авиомедицинска евакуация в департамент „Военномедицинско осигуряване“ и активното съдействие на главната медицинска сестра на ВМА Валентина Цекова. Форумът се проведе на 17 и 18 ноември 2022 г. в Аулата на ВМА.

Топли думи към организационния комитет на симпозиума и главната сестра на ВМА Валентина Цекова отправи началникът на Военномедицинска академия генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS. В своето поздравление към участниците във форума той отбеляза, че през последните години се забелязва тенденция на намаляване на броя на медицинските сестри като изброи различни причини – , демографски, икономически, мотивационни и др. „Именно с този симпозиум ние бихме искали да покажем какво е отношението на Военномедицинска академия към този изчезващ вид, да покажем, че ние ценим медицинските сестри, които заедно с останалите професионалисти по здравни грижи са важна част от медицинския екип“, изтъкна проф. Мутафчийски. Той акцентира върху приоритетите в работата на екипите във ВМА и нейните структури – добра организация, модерна материална база, изрядна чистота, отлична подготовка на кадрите, милосърдие към болните.

Началникът на ВМА изтъкна високите изисквания към военните медицински сестри, които са се заклели да служат на Родината. „В комерсиалното време, в което живеем, колко млади хора биха го направили?“, попита риторично проф. Мутафчийски и добави, че много малко са такива сърцати хора. „Вие сте избрани, Вие сте достойни за уважение!“, обърна се той към присъстващите в залата медицински специалисти.

Проф. Мутафчийски показа задоволството си, че програмата за обучение на военномедицински сестри отново е възстановена след прекъсване от 2 години заради COVID пандемията. По думите му военномедицинските сестри са изключително мотивирани и напълно осъзнават отговорностите на пагона. Много от тях след дипломирането си са се записали за участие в различни мисии.

„Единствените сертифицирани екипи за авиомедицинска евакуация са в структурите на  ВМА“, изтъкна началникът на Военномедицинска академия. Той допълни, че ВМА винаги е била обърната с лице към проблемите на сестринството, а ръководството е осигурило не само достойно заплащане, но и възможности за кариерно развитие на медицинските сестри. „Сега е моментът да кажа, че ВМА вече е сертифицирана и за обучение на медицински сестри по две специалности – „Анестезиология и реанимация“ и “Операционна и превързочна техника“, изтъкна проф. Мутафчийски и пожела успех на участниците в симпозиума. Той изрази надежда, че форумът ще привлече общественото внимание и ще мотивира млади хора, които все още не са избрали своя професионален път, да последват примера на военномедицинските сестри.

„В тези трудни времена на особено опасни инфекции, на бедствия, аварии и война близо но нас, ние, военномедицинските специалисти, искаме да Ви покажем нашата сила. Ние винаги сме били на първа линия и сме реагирали адекватно на поставените ни задачи в ежедневната работа в клиниките и при възникване не извънредни ситуации. Сега искаме да Ви покажем какво представлява да си военен професионалист по здравни грижи, какви са уникалните предимства да работиш в професионална и колегиална среда, да използваш уникалните технологии на нашата болница, да получиш допълнителна подготовка, с която да усъвършенстваш сестрински и лидерски умения. Днес подаваме ръка на всеки който би се присъединил към нас. Колеги, за мен е чест да бъда една от Вас и винаги до Вас!“ Това каза в поздравлението си към участниците главната медицинска сестра на ВМА Валентина Цекова.

„ВМА и нейните структури в страната винаги са били сред основните стожери на българското здравеопазване. Отлично подготвените лекари и професионалисти по здравни грижи, които работят в системата на ВМА, бяха неотменно на първа линия по време на COVID пандемията.  С висок  професионализъм и самоотверженост те допринесоха за спасяването на много пациенти с тежка коронавирусна инфекция, както и при оказването на медицинска помощ на пациенти с други диагнози“, изтъкна в поздравителното си слово Милка Василева, председател на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Тя изтъкна, че времето, в което живеем, е изпълнено с предизвикателства и изисква не само модерна  материална база и медицинска апаратура, но и достатъчен и добре подготвен кадрови ресурс. „Споделянето на практически и научен опит на специалисти по здравни грижи от системата на ВМА ще бъде от голяма полза не само за участниците в настоящия  форум и медицинските специалисти в страната, но и в международен план“, каза още Милка Василева и пожела ползотворна работа на участниците във форума.

Капитан д-р Мариана Иванова представи презентацията на полк. доц. д-р Иван Попиванов, дм, на тема „Състояние и перспективи за развитие на ВМА“. Тя направи исторически и съвременен преглед на мисията и дейностите на Военномедицинска академия и нейните структури, участието на медицински екипи в задгранични мисии, иновациите в клиниките на ВМА, както и перспективите за развитие до 2032 г.

Старша медицинска сестра Цветелина Иванова запозна аудиторията с темата „Професия военномедицинска сестра: професионализъм и хуманност в служба на Родината“.

В края на Първа част участниците във форума имаха възможност да наблюдават демонстрация за реакция при инцидент с множество пострадали, която се проведе във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

Втората част на форума беше открита с презентацията на старша медицинска сестра Мария Борисова на тема „Авиомедицинска евакуация – предизвикателство пред здравната система и медицинската сестра“.

Капитан д-р Елисавета Грънчарова представи темата „Кръводаряване в извънредни ситуации – роля на професионалистите по здравни грижи“.

Работата на симпозиума през втория ден започна с емоционалното представяне на младши сержант медицинска сестра Мария Цекина, чиято презентация бе посветена на темата „Защо избрах да бъда медицинска сестра под пагон“.

Главната медицинска сестра на МБАЛ -Варна към ВМА Жанета Стоянова запозна участниците във форума с темата „Хипербарната оксигенация в практиката на медицинските сестри в МБАЛ-Варна към ВМА“.

Младши сержант медицинска сестра Женя Лазарова от военно формирование в Хасково представи темата „Роля на професионалистите по здравни грижи в медицинското осигуряване на многонационални учения на учебни полигони и мисията по опазване на границите на Република България“, подготвена под ръководството на главната медицинска сестра на МБАЛ – Сливен към ВМА Ренета Петкова.

„Тук видях неща, които трябва непрекъснато да показвате на колегите от цивилния сектор. Защото много малко се знае за това, което правите в своята ежедневна професионална дейност. Вие трябва да бъдете лидери на усъвършенстването на професионалистите по здравни грижи“, обърна се към участниците Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ.

Организаторите благодариха на всички за участието във форума, а амбициите им са той да се превърне в ежегодно събитие, което да привлече съмишленици и от останалите лечебни заведения.

Медицинските специалисти имаха възможност да видят още една демонстрация във Военномедицинския симулационен тренировъчен център.

Участниците в симпозиума ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 


Медицински специалисти от Военномедицинска академия, нейните структури в страната и медицинските пунктове в различни военни формирования на Българската армия взеха участие в двудневния симпозиум „Предизвикателства и специфики при работата на професионалистите по здравни грижи в състава на ВМА и военните формирования на Българската армия”

 


Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски поздрави участниците в симпозиума

 


Момент от демонстрация за реакция при инцидент с множество пострадали, която се проведе във Военномедицинския симулационен тренировъчен център

 


Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева (в  средата) и главната мед. сестра на ВМА Валентина Цекова (първата вдясно) с военномедицински сестри от различни структури на ВМА

 


(От дясно наляво): Главна мед. сестра на ВМА Валентина Цекова (втората от дясно наляво), председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева (третата от дясно наляво) с главния секретар на БАПЗГ Дафинка Коцева и главни мед. сестри от лечебни структури на ВМА в страната

* Снимки ВМА