Милка Василева към преподавателите и студентите от направление „Здравни грижи“: ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ЗДРАВА, УСПЕШНА И ПОЛЗОТВОРНА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА!

„Ето, че лятото неусетно отмина, а есента отваря вратите за нови знания, този път по-рано от обичайното. Позволете ми от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име да Ви поднеса нашите благопожелания за здраве, ползотворна работа и много успехи през академичната 2022/2023 година!“ Това пише в поздравителен адрес председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева, изпратен на 08.09.2022 г. до ректорите, директорите на филиали, деканите, ръководителите на катедри и преподавателите в учебните структури от направление „Здравни грижи“.

В поздравлението се казва още: „Вече трета година ще се наложи да работите в условията на COVID-19, но много по-силни и организирани, стъпили на възможността за комбиниране на онлайн обучение с практически занимания. Тази формула започна да работи все по-добре, сочи опитът от миналата учебна година. Надяваме се да няма нови COVID вълни и локдауни, за да се провеждат учебните занятия в присъствена форма. Но сме убедени, че колкото и да е трудно, Вие скъпи преподаватели и студенти, ще намирате сили да преодолявате предизвикателствата. Защото към професиите от направление „Здравни грижи“ се насочват всеотдайни и сърцати хора, които са решени да отстояват мечтите си. Хора, които искат да изучат основите на професията, която са избрали и да посветят силите си за здравето и добруването на другите.“

Милка Василева благодари на преподавателите за тяхната всеотдайност и любовта, с които неизменно подготвя новата смяна специалисти по здравни грижи.  В обръщението си тя изтъква още: „И тази година много университетски структури обявиха допълнителен прием за незаетите места и вярваме, че са успели да запълнят заложените бройки. Вярваме също, че новите управляващи, които предстои да изберем, ще подходят отговорно и далновидно, така че да се случат необходимите промени за развитието на здравните грижи у нас. На първо място това е гарантирането на достойно заплащане, което първоначално трябва да стъпи на заложените параметри в Колективния трудов договор. Каквито и стипендии да предлагат на студентите работодателите в здравеопазването, те няма да привлекат достатъчно млади медицински специалисти за дълъг период от време. Това може да се случи само при достойни стартови заплати, добри условия на труд, широки възможности за надграждащо обучение и кариерно развитие.“

В поздравителния адрес се изтъква, че БАПЗГ от години си партнира с университетските и болничните структури за осъществяване на качествено продължаващо обучение, както и че асоциацията е инициатор на много онлайн обучения и интересни форуми. Споменат е и XVI Национален форум на специалистите по здравни грижи, който ще се проведе през октомври -съвместна инициатива на Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен и Филиал Шумен на Медицински университет – Варна: В него по традиция участват както специалисти по здравни грижи, така и студенти. Това дава възможност на бъдещите специалисти да развиват своите умения за научна работа и да дават нови предложения с цел подобряване на съществуващите практики. За първокурсниците вероятно тези възможности изглеждат далечни, но това съвсем не е така. Стига да желаят, възможности за участие в различни инициативи има още през първата година на обучение.“

Милка Василева завършва поздравлението си с думите: „Скъпи студенти, бъдете дисциплинирани и мотивирани по време на учебния процес. Това ще Ви даде стабилни знания и умения, стъпили на доказателствата в медицинската наука. Само така ще можете в бъдеще да изпълнявате с чест и достойнство своя професионален и човешки дълг!

ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ ЗДРАВА, УСПЕШНА И ПОЛЗОТВОРНА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА!“

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК