МЕЖДУНАРОДНИЯТ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ПРАЗНУВА 75-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ

На 7-ми април преди 75 години Световната здравна организация (СЗО) е основана „за насърчаване на здравето, защита на света и обслужване на уязвимите – така, че всеки, навсякъде да може да постигне най-високото ниво на здраве“.

Като една от първите седем неправителствени организации, влезли в официални отношения със Световната здравна организация, Международният съвет на медицинските сестри (ICN) работи със СЗО през последните 75 години, за да подобри приноса на сестринството към световното обществено здраве. Отбелязвайки повода, президентът на ICN д-р Памела Сиприано каза: „ICN и СЗО изградиха специални отношения през последните 75 години и ние поздравяваме СЗО и нейния настоящ генерален директор д-р Тедрос Аданом Гебрейесус за невероятната работа, която организацията е постигнала от създаването си през 1948 г. ICN има привилегията да представлява гласът на медицинските сестри в СЗО и да присъства на всяка Световна здравна асамблея от 1949 г. насам. Днес ние работим в тясно сътрудничество със СЗО в няколко комисии и работни групи. Ние провеждаме редовни двугодишни срещи в сътрудничество със СЗО и Международната конфедерация на акушерките и в момента работим заедно, за да създадем образователни модули по различни теми. Очакваме с нетърпение да продължим сътрудничеството с д-р Тедрос, главната медицинска сестра д-р Амелия Лату Афухааманго Туипулоту и регионалните офиси и центровете за сътрудничество на СЗО по целия свят. Като специализирана агенция на Обединените нации, отговаряща за международното обществено здравеопазване, силната връзка със СЗО е жизненоважна, за да се гарантира, че гласът на медицинските сестри се чува на най-високи нива. ICN се гордее, че поддържа стабилна връзка със СЗО в продължение на 75 години и с нетърпение очакваме още много събития заедно. СЗО има силно присъствие на конгресите на ICN в продължение на много години и нашият Конгрес през 2023 г. в Монреал ще даде възможност на делегатите на Конгреса да чуят лично експертите на СЗО, за да научим как можем да приложим Глобалните стратегически насоки за сестринството и акушерството. На този Световен ден на здравето ICN изпраща нашите поздравления към СЗО за нейния огромен успех в подобряването на здравето на милиони хора по света.“

От 1948 г. ICN и СЗО са изградили сериозен капацитет в образованието, регулирането, практиката и лидерството. Експертите на двете организации  допринесоха за разработването на политики, особено по отношение на здравето при работа, безопасните практики на работните места; ICN активно участва в специфични програми за обществено здраве. Освен това ICN и СЗО са работили заедно в технически комитети, участвали са в няколко стратегически форума и са разработили първия доклад за състоянието на сестринството в света и Глобалните стратегически насоки за сестринството и акушерството 2021-2025 г.

По време на пандемията от COVID-19 ICN и СЗО работиха в тясно сътрудничество, за да се застъпват за защита на сестринската работна сила, за важността от ваксините и събирането на данни за инфекции и смъртни случаи на здравни работници.

През 2021 г. д-р Тедрос връчи на президента на ICN Анет Кенеди престижната награда за здравни лидери на генералния директор на СЗО за изключително лидерство в глобалното здравеопазване.

Хронология на партньорството между ICN и СЗО:

 • 1948 г.: ICN влиза в официални отношения със СЗО; ICN и СЗО започват сътрудничеството си, като работят заедно за възстановяване на европейските училища за медицински сестри и подпомагане на развитието на законодателството за медицинските сестри в следвоенна Европа.
 • 1951 г.: От 1951 до 1954 г. ICN и СЗО си сътрудничат в обучението за медицински сестри и развиват Международен списък на програмите за напреднали в обучението на медицински сестри
 • 1954 г.: Темата на Световния ден на здравето е „Медицинската сестра, пионер на здравето“
 • 1965 г.: ICN и СЗО си сътрудничат за публикуване на „Световен указател на постбазисните и следдипломните училища за медицински сестри“.
 • 1973 г.: СЗО подкрепя ICN, за да гарантира, че заплатите и условията на труд на медицинските сестри ще бъдат включени в дневния ред на МОТ от 1976 г.
 • 1977 г: ICN и СЗО си сътрудничат, за да гарантират приемането на Конвенцията на МОТ за медицинския персонал No.149 и Препоръка 157.
 • 1979 г.: Съвместен семинар на ICN/СЗО на тема „Ролята на медицинските сестри в първичната здравна грижа“, Найроби, Кения.
 • 1984 г.: ICN и СЗО публикуват „Медицински сестри и лекари на утрешния ден“, проучване на професионалните роли като основа за образователни програми
 • 1986 г.: ICN, СЗО и UNICEFF си сътрудничат за Международния ден на медицинските сестри под мотото „Всеобща имунизация на децата до 1990 г.“
 • 1987 г.: ICN и СЗО публикуват съвместна декларация относно ХИВ/СПИН и си сътрудничат в кампанията за Международния ден на медицинските сестри под мотото „Здраве на работното място“.
 • 1988 г.: ICN и СЗО провеждат съвместна консултация относно първичните здравни грижи, 10 години след Алма-Ата и съвместно публикуват „Насоки за сестрински грижи за хора, заразени с ХИВ“
 • 1989 г.: ICN и СЗО провеждат семинари за мобилизиране на медицинските сестри за превенция и грижи при СПИН в осем африкански страни.
 • 1990 г.: ICN, СЗО, УНИЦЕФ, ЮНЕП и Центърът за общо бъдеще създават набор от инструменти за Международния ден на медицинските сестри относно медицинските сестри и околната среда.
 • 1991 г.: ICN и СЗО си сътрудничат за Международния ден на медицинските сестри с темата „Психично здраве: Медицинските сестри – време за действие“.
 • 1992 г.: ICN и СЗО публикуват съвместно информационен комплект за медицинските сестри, реагиращи на злоупотребата с вещества и публикация за мобилизиране на националните асоциации на медицинските сестри в превенцията и грижите за ХИВ/СПИН.
 • 1996 г.: ICN и СЗО публикуват „Намаляване на въздействието на ХИВ/СПИН върху медицинския/акушерския персонал“.
 • 1998 г.: В периода 1998-2008 г. ICN подкрепя Инициативата на СЗО за свобода от тютюнопушенето, включително публикации за медицински сестри и подкрепа за Рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето.
 • 1999 г.: ICN става член на Стратегическата консултативна група от експерти по имунизация; Генералният директор на СЗО д-р Гро Харлем Брундтланд говори при отбелязването на стогодишния юбилей на ICN.
 • 2000 г.: ICN и СЗО публикуват съвместен информационен лист за туберкулозата/DOTS. ICN се присъединява към Мрежата за безопасно инжектиране. WHO EURO, ICN и Международната конфедерация на акушерките (ICM) призовават за кампания за обществено здравеопазване на медицински сестри и акушерки HEALTH21 в цяла Европа и публикуват Мюнхенската декларация.
 • 2000-2008: ICN се присъединява и работи с партньорството STOP TB. Сътрудничеството включва изготвяне на насоки, информационни листове и комплекти инструменти за медицински сестри.
 • 2001 г.: ICN и СЗО публикуват най-добрите практики за контрол на инфекциите за интрадермален пиърсинг на кожата, „Подкожни и интрамускулни иглени инжекции“; ICN, СЗО и ICM публикуват „Женско генитално осакатяване“, „Политически насоки за медицински сестри и акушерки“, Ръководство за учители и Ръководство за студенти
 • 2002 г.: ILO, ICN, WHO и Public Services International (PSI) си сътрудничат по проблема за насилието на работното място и публикува „Рамкови насоки за справяне с насилието на работното място в здравния сектор“.
 • 2003 г.: ICN, СЗО и Кралският колеж за медицински сестри публикуват „Международна мобилност на медицинските сестри: Тенденции и последици за политиката“; ICN става член-основател на Международната мрежа на СЗО за насърчаване на безопасното пречистване и съхранение на водата в домакинствата.
 • 2004 г.: СЗО си сътрудничи с Инициативата за глобален преглед на сестринските грижи на ICN.
 • 2005 г.: ICN и СЗО стартират Съвместния проект за бъдещето на регулирането и публикуват съвместно изявление относно Регулирането на медицинските сестри: Перспектива за бъдещето; МОТ, ICN, СЗО и PSI публикуват наръчник за обучение „Адрес на работното място в здравния сектор“; ICN се присъединява към Партньорството за майчино и детско здраве.
 • 2006 г.: Встъпителна тристранна среща на ICN, СЗО, ICM и на държавни главни медицински сестри и лидери на национални сестрински и акушерски организации; ICN става член-основател на Международната работна група за борба с фалшифицирането на медицински продукти.
 • 2007 г.: ICN и СЗО публикуват Атлас: Медицински сестри и психичното здраве; СЗО става основен партньор за финансиране на програмата на ICN Leadership for Change (Лидерство за промяна). ICN и WHO си сътрудничат за разработване на компетенции за медицински сестри при бедствия и аварии; ICN и WHO подготвят прехода между образование и услуги: ICN, WHO и ICM провеждат консултации на високо ниво за вземащите решения.
 • 2008 г.: ICN публикува „60 години сътрудничество: ICN и СЗО: Разрастващо се и плодотворно партньорство“.
 • 2009: СЗО добавя ICNP®( Международен класификатор на сестринската практика) към семейството на международните класификации (WHO-FIC) като свързана терминология.
 • 2010 г.: ICN, в партньорство с ХИВ/СПИН клъстера на СЗО, разработва списък със стоки и инфраструктура, необходими за стандартни предпазни мерки, безопасно инжектиране, лабораторна безопасност, контрол на туберкулозната инфекция и управление на отпадъците.
 • 2011 г.: Като член на Техническата консултативна група, ICN преглежда серия от нови модули за електронно обучение, базирани на основните спешни акушерски грижи и грижи за новородени, разработени от Jhpiego в сътрудничество със СЗО и UNFPA.
 • 2012 г.: ICN и СЗО преразглеждат общността на медицинските сестри, макроикономическите и публичните финансови политики: към по-добро развитие.
 • 2013 г.: ICN, СЗО, UNFPA, Международната конфедерация на акушерките, Jhpiego и други ангажирани глобални лидери работят заедно, за да отговорят на необходимостта от семейно планиране и достъпно образование и обучение на акушерки, медицински сестри и здравни работници, свързани с основни спешни акушерски грижи и грижи за новородени.
 • 2014 г.: ICN подпомогна разработването на насоки на СЗО, свързани с използването на безопасни убождащи устройства.
 • 2015 г.: ICN беше член на Междуведомствения постоянен комитет на Световния здравен клъстер (GHC) на СЗО, който се фокусира върху бедствия в различни страни; Генералният директор на СЗО Маргарет Чан говори на конгреса на ICN в Сеул; ICN и СЗО са съвместни домакини на първата професионална консултация относно Глобалната стратегия за човешките ресурси за здравеопазване 2030 г.
 • 2016 г.: ICN и СЗО стартират Стратегическите насоки за медицински сестри и акушерки (SDNM) 2016-2020 г.; Президентът на ICN д-р Джудит Шамиан е назначена в Комисията на високо ниво на ОИСР, СЗО и МОТ по заетостта в здравеопазването и икономическия растеж.
 • 2017 г.: Новоизбраният генерален директор на СЗО д-р Тедрос говори пред конгреса на ICN в Барселона; СЗО подкрепя Глобалния институт за лидерство на медицинските сестри на ICN.
 • 2018 г.: ICN и СЗО си сътрудничат в подкрепа на кампанията Nursing Now; Президентът на ICN Анет Кенеди е назначена за комисар на Независимата комисия на високо ниво на СЗО по неинфекциозни болести.
 • 2019 г.: Генералният директор на СЗО д-р Тедрос и главната медицинска сестра Елизабет Иро присъстват на конгреса на ICN в Сингапур; ICN и СЗО издават нови основни компетенции в сестринските грижи при бедствия; ICN се присъединява към Работната група на СЗО – Гражданско общество за напредък в действията по отношение на климата и здравето.
 • 2020 г.: ICN и СЗО публикуват първия доклад за състоянието на медицинските сестри в света; Генералният директор на СЗО д-р Тедрос открива тристранната среща на ICN, СЗО, ICM.
 • 2021 г.: ICN и СЗО са съвместни домакини на уебинари за обсъждане на новите Глобални стратегически насоки на СЗО за сестринството и акушерството
 • 2021-2025 г.; Nursing Now, ICN и СЗО организират събитие Global Footprints, за да отбележат края на тригодишната кампания; Генералният директор на ICN д-р Тедрос, главната медицинска сестра Елизабет Иро и други служители на СЗО говорят на конгреса на ICN; Д-р Тедрос връчва на президента на ICN Анет Кенеди наградата за здравни лидери на генералния директор на СЗО за изключително лидерство в глобалното здравеопазване 2022 г.: Генералният директор на СЗО д-р Тедрос прави встъпителна реч на 12-та мрежова конференция на ICN NP/APN; ICN, като член на Световния алианс на здравните професии и подписва меморандум за разбирателство между ICN и СЗО.