МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ: МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ ЗАСЛУЖАВАТ ПОХВАЛА, БЛАГОДАРНОСТ И ЗАЩИТА НА ФОНА НА COVID-19

Женева, Швейцария; 11 май 2020 г. – Медицинските сестри и другите здравни работници на първа линия на борбата срещу COVID-19 заслужават да бъдат признати и похвалени за техните животоспасяващи усилия и лични жертви на фона на повишен медицински риск, а на места на фона на физическо и психическо насилие.

Международният съвет на медицинските сестри, Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец отбелязват съвместно  12 май – Международния ден на медицинските сестри, за да почетат медицинските сестри по целия свят, хората, които упражняват безпрецедентна натовареност, като лекуват пациенти с COVID-19 и същевременно поддържат и други основни здравни услуги.

Въпреки че в много общности са направени  усилия да благодарят на медицинските специалисти, на други места има тревожни съобщения за насилие над медицински сестри и друг медицински персонал, свързани с отговора на COVID-19, включително в обществения транспорт и в собствените домове на здравните работници .

„Медицинските сестри са спасителите на живота в света. Те рискуват собственото си здраве и твърде често жертват времето за семейството си, за да помогнат на страдащите от COVID-19 “, казва Робърт Мардини, генерален директор на Международния комитет на Червения кръст.

„Безопасността на здравните работници по време на тази пандемия е от решаващо значение за общностите за преодоляване на болестта. Те не само спасяват хора от COVID-19, но и гарантират непрекъснатостта на животоспасяващите здравни услуги, за да предпазят хората от злополуки и други заболявания “, заяви Джаган Чапайн, генерален секретар на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. „Загрижени сме, че пандемията оказва натиск върху медицинския персонал и здравните системи до краен предел, особено в уязвими и нестабилни условия.“

„Стигматизацията и насилието над медицински сестри и други здравни работници в някои страни са шокиращи; единственият отговор е нулева толерантност “, заяви президентът на Международния съвет на медицинските сестри Анет Кенеди. „Светът  вижда, че медицинските сестри с право са признати за герои, но те също са обикновени майки и бащи със собствени семейства, които да защитават. Те заслужават да могат да работят без страх, независимо дали поради липса на ЛПС или поради тормоз и нападение. ”

Сестрите, обслужващи уязвимите общности в по-бедните райони на света, също са особено изложени на риск от заразяване с COVID-19.  Определянето от СЗО на 2020 г. като Международна година на медицинската сестра и акушерката беше предсказание  за признателност, заяви Кенеди.

Личните предпазни средства  са от ключово значение за опазването на здравето на медицинските работници и трябва да е приоритет.  Освен това има спешна необходимост да се гарантира, че ЛПС и другите медицински материали са достъпни и в страни с ниски ресурси и конфликти чрез национални мерки и междуправителствено сътрудничество.

В страните, които са най-силно засегнати от пандемията, където системите за здравеопазване функционират разумно, около 10 процента от здравните работници са заразени със COVID-19. Този процент може да бъде много по-висок на места със здравни системи, които страдат от недобра организация или дългогодишна липса на инвестиции.

Червеният кръст,  Червеният полумесец и Международният съвет на медицинските сестри призовават правителствата да се ангажират да гарантират защитата и безопасността на медицинските сестри и другите здравни работници, особено в условия на бедност и конфликти. Само чрез осигуряване на здравето и безопасността на здравните работници, ние  колективно и в световен мащаб  можем да гарантираме компетентна медицинска реакция в това време на COVID-19.