МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ СЪС СТИПЕНДИИ СТУДЕНТИ-ДОБРОВОЛЦИ

Студенти от Медицински университет – София и неговите структури, които положат доброволчески труд с продължителност минимум 60 часа месечно извън времето на учебните занятия, ще получат от учебното заведение финансово стимулиране в размер на 4 стипендии за отличен успех (520 лв.). Това решение е взело ръководството на МУ-София на проведено онлайн заседание на 09.11.2020 г., съобщиха от учебното заведение.

Студентите, които желаят да полагат доброволчески труд, трябва да се регистрират в създадената от МУ-София за тази цел платформа като посочат лечебното заведение, където полагат доброволчески труд. За да получат обявената финансова подкрепа те трябва да представят и официален документ за продължителността на положения доброволчески труд чрез официален документ,  подписан от изпълнителния директор на съответната болница.

Стипендии за положен доброволчески труд могат да получат студенти от II и III курс в

специалностите „Медицинска сестра“, „Лекарски асистент“ и „Акушерка“ към Факултета  по обществено здраве на МУ-София или Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца. Второкусници и третокурсници от специалност „Кинезитерапия“ към ФОЗ на МУ-София също могат да получат финансова подкрепа при полагане на доброволчески труд в лечебни заведения, уточняват от столичния университет за медицински специалисти.

Финансово стимулиране за положен доброволчески труд е предвидено и за студенти от I, II и III курс, които учат в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към МУ-София.

Университетът обяви стипендии и за доброволци от специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“.