МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НАДГРАЖДАТ ЗНАНИЯТА СИ ПО ВРЕМЕ НА ДЕВЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ

Днес, 14 април 2022 г., в конферентната зала на УМБАЛ “Света „Анна” – София беше открит Деветият национален семинар по нозокомиални инфекции на БулНозо Академия. Двудневният форум се провежда с подкрепата на Министерството на здравеопазването и е посветен на най-новата инициатива на Световната здравна организация “Безопасността на пациента – глобално предизвикателство”.

“По време на семинара медицинските специалисти ще имат възможност да обменят опит и да надградят знанията и уменията си в областта на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции”, каза при откриването на форума доц. Росица Вачева, председател на УС на БулНозо и  председател на Организационния комитет на семинара. Тя изтъкна, че вътреболничните инфекции засягат всяка година близо 4.1 млн. пациенти в ЕС. Стана ясно, че от инфекции, свързани с медицинското обслужване, биват поразени между 5% и 10% от приетите за болнично лечение. В нашата страна годишните хоспитализации за около 2 млн., което означава, че между 100 000 и 200 000 пациенти развиват нозокомиална инфекция по време на лечението си в болнична среда.

“Стриктното спазване на всички изисквания за превенция на ВБИ от медицинските специалисти е изключително важно. Тази година фокусът ни е върху младите специалисти”, изтъкна доц. Вачева.

“Съвременната медицина разполага с набор от лесно изпълними методи и средства на вътреболничните инфекции – именно тяхното внедряване е предмет на нашата дейност”, подчерта доц. Нина Гачева, почетен председател на БулНозо.

“15 от всеки 100 пациенти в болници в страните с ниски и средни доходи ще придобият поне една инфекция, свързана с медицинското обслужване. В държавите с висок доход от 100 хоспитализирани пациенти 7 биха придобили вътреболнична инфекция по време на престоя си в лечебното заведение”, изтъкна д-р Скендер Сила, представител на СЗО в България. По думите му пандемията от COVID-19 е показала колко критични са превенцията и контролът на инфекциите за поддържане на основните здравни услуги и за гарантиране на безопасността на пациентите и медицинските специалисти. “Немалка част от случаите на вътреболнични инфекции са в резултат на предоставяне на медицински грижи с недобро качество и неотговарящи на стандартите в медицината”, подчерта д-р Сила.

Програмата на семинара е изключително интересна и полезна, тъй като водещи специалисти ще представят богата палитра от теми, свързани с превенцията на вътреболничните инфекции, включително на COVID-19. Фокус на вниманието ще бъде подготовката на младите специалисти, чиято амбиция е да стават все по-добри в професията”, каза в поздравлението си към организаторите и участниците Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ. Тя пожела успешна и ползотворна работа на участниците в семинара и подчерта, че  БАПЗГ прави всичко възможно професионалистите по здравни грижи да обновяват своите знания с участието в различни  форуми и курсове за продължаващо обучение, включително и в този семинар.

През първия ден на форума медицинските специалисти се запознаха с перспективите през националната здравна система за намаляване на риска за пациента, свързан с нозокомиални инфекции и микробната лекарствена резистентност. Бяха представени различни възможности за спазване на хигиена на ръцете и модерни методи за дезинфекция на болничната среда и деконтаминация на въздуха. По време на следобедната сесия беше проведено практическо занимание, посветено на грижата за пациенти със съдови катетри.  Бяха представени пакетни мерки за превенция на уроинфекции и  инфекции на хирургичното място.

През втория ден на семинара лекторите ще засегнат теми свързани с дезинфекцията, ендоскопите и инфекциозните заболявания, управление на качеството при почистване в болнична среда, антибиотична резистентност и натрупаният опит по време на COVID пандемията. Ще се проведе практическо занятие на тема “Представяне на протокол и набори за обгрижване на пациенти с хирургична рана – опитът на КАИЛ на УМБАЛ “Св. Анна – София”.  Ще бъдат представени предварителни данни от национално анкетно проучване на БулНозо върху аспекти от разпространението, превенцията и контрола на COVID-19 в лечебни заведения у нас през 2020 – 2021 г.

Специалистите по здравни грижи, които участват в семинара, ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да видите ТУК