МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ИЗЛЯЗОХА НА МЪЛЧАЛИВ ПРОТЕСТ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Мълчалив протест на медицински сестри се проведе днес, 1 март 2022 г.,  пред Министерството на здравеопазването. Протестът се организира за четвърта поредна година от Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС) и беше подкрепен от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Тази година медицинските сестри протестираха мълчаливо, но успяха да заявят достатъчно ясно своите искания: за предприемане на мерки за спасяване на съсловието, за определяне на професията на медицинската сестра за защитена професия, за приемане на Стандарт по здравни грижи, за подобряване условията на труд и за достойни заплати.

„За две години 4000 медицински сестри са напуснали системата, остават 19 000 за цяла България“, пишеше на голям транспарант, който държаха медицински сестри. Протестиращите почетоха с мълчание паметта на колегите, загубили живота си в пандемичната ситуация и оставиха пред централния вход на министерството стари чехли, символ на заминалите в чужбина, карамфили и плакат със следните послания: „ДА на достойния труд! ДА на достойното заплащане! ДА на милосърдието. НЕ на търговията със здраве!“

„Работещите медицински сестри в България са 19 800, а на здравната система са необходими 50 хиляди медицински сестри. За да се запазят наличните кадри и да се повиши интересът към професията са нужни решителни стъпки – в посока на заплащането, правилата на работа и условията на труд, възможностите за повишаване на квалификацията и не са последно място – намаляване на агресията към медицинските специалисти и повишаване на техния обществен имидж “, коментира Милка Василева.

„Наши колеги се пенсионират или започват друга работа, ставаме все по-малко, скоро няма да има кой да се грижи за пациентите“, сподели една от протестиращите медицински сестри. Нейни колежки допълниха, че много от желаещите да подкрепят протеста не са дошли, защото са на работа или пък са преуморени от тежките дежурства и работа на две-три места.

Заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Георги Йорданов покани на разговор лидерите на протеста. На срещата присъстваха председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева,  председателят на СБМС Мая Илиева, председателя на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова, Веселина Ганчева – председател на Националната конфедерация на труда (НКТ).

Зам.-министър Йорданов пое ангажимент да бъдат обсъдени в работен формат с участието и на други министерства поставените от медицинските сестри проблеми, за да се търси трайно решение.  „Целта е да се намерят подходящите форми и стимули, така че повече млади хора да изберат професията и да останат да практикуват в България. Сред водещите задачи на Министерството на здравеопазването е българското здравеопазване да бъде обезпечено с достатъчно квалифицирани специалисти и професионалисти по здравни грижи“, заяви още доц. Йорданов, цитиран от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

„До средата на март ще бъде сформирана работна група с представители на медицинските сестри, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика, която ще обсъди пакет от мерки с цел защита на професията на медицинските специалисти, промяна на условията на труд, както и заплащане според квалификацията“. Това каза пред журналисти Мая Илиева след края на срещата. Тя допълни, че заедно с Веселина Ганчева, в качеството си на ръководители на синдикални структури, са заявили желание да участват в преговорите за нов Колективен трудов договор (КТД), в който се залагат минималните прагове за заплатите на отделните групи медицински специалисти. Синдикалистите и  БАПЗГ ще настояват за начална работна заплата в размер на три минимални работни заплати. „Средства има, но трябва да се намери механизъм и правила, по които те да достигат и да се изплащат на хората“, заяви Мая Илиева. Всички бяха единодушни, че с начална заплата от 950 лева медицинските специалисти не могат да посрещат нуждите си и това отблъсква много млади хора от решението да се посветят на тези благородни, но изключително трудни и отговорни професии.

Веднага след избирането на министър Асена Сербезова БАПЗГ внесе в Министерството на здравеопазването проект на Стандарт по здравни грижи, в който за залегнали изисквания към квалификацията, организацията и осъществяването на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична помощ, за болнична помощ, в структури за продължително лечение, в условия на спешност.  „В контекста на качеството и безопасността при осъществяването на здравни грижи сме заложили изисквания за минимална обезпеченост с медицински специалисти според спецификата на лечебната структура“, уточни Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ. По думите ѝ здравните грижи стават все по-необходими в условията на пандемия. Това налага да се направят  значителни изменения в организацията на труда на медицинските специалисти и систематизирането на извършваните от тях дейности. „Чрез медицинския стандарт „Здравни грижи” се задават минималните изисквания за броя на медицинските сестри и другите медицински специалисти спрямо броя на пациентите,  регламентират се базовите изисквания, без които не може да се постигнат безопасност и максимално добри лечебни резултати“, каза още Петя Недкова.

От Министерството на здравеопазването съобщиха, че в условията на пандемия медицинските сестри, които заминават да работят в чужбина са значително по-малко отколкото в предишни години. През 2020 г.  и 2021 г. МЗ е издало съответно 77 и 101 удостоверения на медицински сестри, които са заявили, че ще работят в други страни. За сравнение – през 2008 г. здравното ведомство е издало 687 удостоверения, а през 2014 г. – 327.