МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ПЛЕВЕН УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПО-ДОБЪР КОНТРОЛ И ГРИЖИ НА ДЕЦА С ДИАБЕТ

Над 100 медицински сестри от училища и детски градини в Плевен преминаха на 7 март т. г. обучение за по-добър контрол и грижи за децата с диабет. Курсът бе организиран от зам.-председателя на БАПЗГ в РК Плевен Василка Русева. “Целта е сестрите да опреснят и надградят познанията си. За съжаление непрекъснато нараства броят на децата с диабет”, подчерта тя. Лектор на обучението бе Маргарита Иванова, преподавател към Факултет „Здравни грижи” при МУ – Плевен. Тя изтъкна някои важни моменти за адекватна реакция в случай на криза на деца, които са на инсулин.
Василка Русева благодари на кмета на община Плевен, който осигури безвъзмездно зала “Гена Димитрова” за периодичните обучения на сестрите от детските заведения и училищата.