МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ XV КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ

От 28 септември  до 1 октомври 2023 г. в курортен комплекс. Албена се проведе XV Конгрес на Българското дружество по офталмология (БДО) под мотото “Светлината има значение”. Програмата на конгреса беше интензивна и разнообразна. За това информира Красимира Димитрова, д. оз. – старша медицинска сестра в Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна и член на Управителния съвет на БАПЗГ.  Красимира Димитрова обучава студенти по специалностите “Медицинска сестра” и “Медицински оптик” и е координатор на профилактични програми на СБОБАЛ – Варна.

Във форума се включиха над 750 участници – български и чуждестранни гост-лектори, практикуващи офталмолози и специалисти по очно здраве. Представени бяха 191 презентации – научни проучвания, клинични случаи, лекции. Бяха проведени множество обучителни курсове и дискусионни сесии. По традиция научният форум започна с курсове и лекции за младите офталмолози.

В конгреса участие взеха медицински сестри, медицински оптици и оптометристи. На 29 септември беше проведена целодневна дидактична сесия, включваща различни симпозиуми:

  • Контрол на миопията;
  • Традиционни и високотехнологични офталмологични методи на изследване;
  • Мениджмънт на социално-значими очни заболявания;
  • Роля и място на офталмологичните специалисти в съвременното здравеопазване.

Дидактичната сесия беше открита от председателя на БДО чл.-кор. проф. д-р Христина Групчева, д.м.н., с презентация на тема “Очното здраве, очната грижа и 3 О перспективата”.

Красимира Димитрова изнесе лекции по следните теми: “Ролята на медицинската сестра в съвременното здравеопазване”, “Профилактичната грижата за очното здраве”  и “Съвременни аспекти на офталмопедиатричната здравна грижа“. Участниците бяха запознати с документи на Световната здравна организация, Международния съвет на сестрите и научни проучвания относно състоянието на световното и българското сестринство, глобалните роли, предизвикателства и възможностите за разрешаването им през ХХI век. Бяха представени интегрираната пациент-центрирана грижа за очното здраве и концептуалната рамка на СЗО за компетенциите на офталмологичните специалисти. Обсъдиха се различията в професионалните дейности на офталмологичната медицинска сестра по света, различното качество на грижите, несъответствието между офталмологичната работна сила с нуждите на населението, които нарастват все повече поради модерния начин на живот и застаряване на населението (обучението на специалистите е насочено повече към хирургично лечение и хоспитализационни здравни грижи, има дефицит на специалисти по промотивни грижи за очното здраве).

Младена Радева представи темата „Зрението като обществено благо – превенция, профилактика и лечение“. Ивелина Питакова говори за възможностите на съвременната рехабилитация при „слабозрящи“ пациенти.

Проведе се Симпозиум за контрол на миопията по време на който бяха засегнати различни проблеми.. Цветелина Михова представи темата „Миопия – епидемиология, социални и здравни последици“. Бяха представени още темите за контрол на миопията, контактните лещи, историята и бъдещето на фармакологичните средства за контрол на миопията.

По време на сесията бяха представени традиционни и високотехнологични офталмологични методи на изследване: оптична кохерентна томография, роговична топография, измерване на вътреочното налягане  и др.

Специален симпозиум беше посветен на мениджмънта на социално-значими очни заболявания: глаукома, диабетна ретинопатия, дегенерация на макулата и др.

В дискусията участниците достигнаха до заключението, че са необходими международни стандарти за: обучение на офталмологични сестри, който ясно да дефинира тяхната професионална роля, функции и отговорности, както и стандарт, който да прецизира компетенциите на различните специалисти по очно здраве в практиката.  Отново беше обсъдена и темата за необходимостта от повече видимост на професионалния и кариерен път на офталмологичната сестра, за публичност и популяризиране на сестринския принос за очното здраве с цел привличане на млади хора към професията.

Събитието беше организирано с любов към здравето и грижа за природата: участниците получиха електронни конгресни материали, индивидуални бутилки за вода за многократна употреба, достъп до ежедневни спортни програми (eye run, триатлон и табата).