МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – ПЛЕВЕН ОТПРАЗНУВА СВОЯ 70-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ С НАЦИОНАЛНА НАУЧНА СЕСИЯ

Медицински колеж- Плевен към Медицински университет- Плевен отбеляза своя 70-годишен юбилей с тържествена церемония на 30 октомври 2018 г. в зала “Магнум” на университета. Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обърна с поздравителен адрес към ректора на МУ–Плевен проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. и директора на Медицински колеж към МУ–Плевен доц. д-р Евгения Бързашка, д.м., преподавателите, студентите и гостите: “Позволете ми от името на Управителния съвет на БАПЗГ и лично от мое име да Ви поздравя със 70-годишнината от основаването на Медицински колеж – Плевен. През годините колежът изпълнява своята отговорна мисия да подготвя специалисти по здравни грижи и социални дейности. Модерното мултидисциплинарно и интегрирано обучение и специализираните практически занимания дават стабилна професионална основа на младите специалисти, които ще продължават да надграждат знанията и уменията си през целия си професионален път, като разчитат на съвместната работа на учебните структури и съсловната организация.”Милка Василева благодари на преподавателите за техния висок професионализъм и любовта, с която подготвят бъдещите специалисти по здравни грижи. Тя припомни на студентите, че отговорността им е голяма, тъй като са се посветили на професии в името на човешкото здраве и човешкия живот и винаги трябва да бъдат на своя пост – знаещи, честни и, всеотдайни. “Надявам се с реформирането на системата условията за работа и заплащането на специалистите по здравни грижи да се оптимизират, така че Вие да намерите основание и желание да останете да работите и да градите кариера  тук, в България!”, се казва още в поздравителния адрес.

След приветствените думи и поздравленията присъстващите чуха научнопопулярна лекция на тема „Наркотиците – минало, настояще и бъдеще“ с лектор доц. Васил Атанасов, д.х., началник на Токсохимична лаборатория във ВМА, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и председател на Експертния съвет по наркотични вещества към Националния съвет по наркотични вещества към Министерски съвет.

Юбилейното честване се проведе в рамките на Шестнадесетата юбилейна национална научна сесия за студенти и преподаватели, организирана от Медицински колеж – Плевен. Тя бе открита от ректора на МУ- Плевен и директора на МК-Плевен на 29 октомври в зала „Амброаз Паре“ на МУ-Плевен. Пленарен доклад на тема „Риск в психиатрията” изнесе доц. д-р Мая Стоименова, д.м., ръководител на Катедра „Психиатрия и медицинска психология“ към МУ- Плевен.

Във форума участие взеха 98 студенти и преподаватели от специалностите „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, „Помощник фармацевт“ и „Социални дейности“ на Медицински колеж към МУ-Плевен, Факултет „Обществено здраве“ на МУ-Плевен, както и студенти и преподаватели от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София, Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Биологически факултет, Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас – Катедра „Предклинични и клинични дисциплини“. В сесията участваха и специалисти от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от отдел “Оценка на здравните технологии” към Дирекция „Квалификационни системи, стандарти и иновации“. Със свои разработки в научната сесия участваха и медицински специалисти от Клиника  по „Съдова хирургия” на ВМА София.

През двата дни на форума бяха изнесени 23 доклада и бяха представени 5 постера, разпределени в две секции: „Медико-диагностични дейности и Вария“ и „Социални и фармацевтични дейности“.

Поздравителния адрес на БАПЗГ можете да прочетете ТУК