МЕДИЦИНСКИЯТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ МС НАПРАВИ НОВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАСОКИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

Медицинският експертен съвет към Министерския съвет направи нова актуализация на насоките за диагностика и лечение на COVID-19 към 27-ми април 2020 г., съобщиха от БЛС.

Първата актуализация беше направена преди седмица, на 21-ви април. С промените бяха включени насоки за домашно лечение, осъвременен алгоритъм за диагностика, допълнения в препоръката за пневмонии, както и за хирургично лечение на специфична нозология.

В новата версия са включени насоки на ревматолози, Международното дружество за профилактика на тромбозите и Ринологичното дружество. Осъвременен е неврологичният алгоритъм и е допълнена препоръката за лечение на пневмонии.

Актуализираният вариант на „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“ може да бъде свален ТУК