МЕДИЦИНСКИЯТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ МС АКТУАЛИЗИРА НАСОКИТЕ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19

Медицинският експертен съвет към Министерския съвет актуализира към 21-ви април 2020 г. насоките за диагностика и лечение на COVID-19.

В новата версия са включени насоки за домашно лечение, осъвременен е алгоритъмът за диагностика, допълнена е препоръката за пневмонии, както и за хирургично лечение на специфична нозология. Насоките съдържат и превод на препоръките на Немското дружество по обща и семейна медицина.

Предстои в комплекта да бъде включени и препоръките към личните лекари, подготвени от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Актуализираният вариант на „Насоки за поведение при взаимодействия в рамките на здравната ни система при пандемична обстановка с високо контагиозен респираторен агент (SARS-CoV-2)“ може да бъде свален ТУК