МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ, РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ И РЕХАБИЛИТАТОРИТЕ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН СФОРМИРАХА СВОИ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ КЪМ РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ

Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен проведе на 28.02.2020 г. последните Общи събрания за сформиране на Регионални професионални консултативни съвети по базови специалности, съгласно промените в Устава на БАПЗГ, приети на Петия редовен конгрес на БАПЗГ. Това съобщи за сайта на БАПЗГ председателят на РК на БАПЗГ – Плевен г-жа Надя Димитрова. Тя уточни, че са били проведени събранията на медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти и рехабилитаторите от област Плевен. Фелдшерите са били информирани, но не са се явили. “Фелдшерите от Плевен са редовни членове на БАПЗГ. Очакваме от тях протокола за отказ от събрание и отказ от сформиране на РПКС, ако наистина това е тяхното решение”, изтъкна г-жа Димитрова.

Председателят на Плевенската регионална колегия Надя Димитрова заедно със  зам.-председателя на колегията Василка Русева и председателя на Контролната комисия към колегията Ирена Ал Сабах са информирали медицинските специалисти, които са взели участие в проведените събрания, за новостите и дейността на Асоциацията. “Колегите с интерес изслушаха информацията, зададоха своите въпроси и декларираха желание за работа”, изтъкна г-жа Димитрова.

На събранието на медицинските лаборанти са присъствали Боряна Трифонова – член на УС на БАПЗГ и Мая Петрова – председател на Първично дружество на “МБАЛ Плевен” към ВМА София. Медицинските лаборанти от Центъра по трансфузионна хематология в гр. Плевен с интерес се включиха в дискусията свързана с проблеми на съсловието. Протоколчик по избора и на тези събрания беше ст. м. с. Мария Гиздовска – председател на Първичното дружество в УМБАЛ “Д-р Г. Странски” –  Плевен, ЕАД. Председател на РПКС на медицинските лаборанти е Димитринка Кунинска – УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен”, ЕАД. Членове на Съвета са: Боряна Стефанова – “ДКЦ Плевен” и Ева Димитрова -“УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен.  Допълнително като резерви са избрани Снежанка Стоянова – “ДКЦ Плевен” и Мая Антова – УМБАЛ “Св. Марина”.

Председател на РПКС на рентгеновите лаборанти е Стелиана Ангелова -УМБАЛ “Сърце и мозък”. Членове на Съвета са: Десислава Богданова – УМБАЛ “Св. Марина” и Камелия Манасиева – МБАЛ “Авис Медика”. Допълнително като резерва в случай на необходимост е избран Анатоли Яцов – УМБАЛ “Сърце и Мозък”.

Председател на РПКС на рехабилитаторите е Лидия Рашева – МБАЛ “Авис Медика”, Николай Тончев- УМБАЛ “Д-р Г. Странски Плевен”, Дерия Торбова – “МБАЛ Плевен” към ВМА София. като резервни членове на Съвета са избрани Галя Блажева – ДКЦ Плевен и Красимира Маджарова -УМБАЛ “Д-р Г. Странски Плевен”.

Г-жа Надя Димитрова благодари на всички специалисти, които са се явили на събранията и заедно са успели да изберат Регионални професионални консултативни съвети към РК на БАПЗГ Плевен.

 


Председателят на РК на БАПЗГ – Плевен Надя Димитрова (първата вдясно) и зам.-председателят на колегията Вася Русева с председателя и избраните членове на РПКС на медицинските лаборанти в област Плевен, както и някои лаборанти, които взеха участие в събранието

 


Зам.-председателят на РК на БАПЗГ – Плевен Вася Русева (първата вдясно) с председателя и избраните членове на РПКС на рентгеновите лаборанти в област Плевен

 


Председателят на РК на БАПЗГ – Плевен Надя Димитрова и зам.-председателят на колегията Вася Русева с председателя и избраните членове на РПКС на рехабилитаторите в област Плевен