МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ИВА ЦВЕТКОВА ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАЛЕРИ ПЕТРОВ” В ПЛЕВЕН ЗАПОЗНА ПЕТОКЛАСНИЦИТЕ С РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПОЯВАТА НА ДИЕБЕТ ТИП 2 И ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ СРЕЩУ МЕТАБОЛИТНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ

С беседа и раздаване на тематични дипляни бе отбелязан Световния ден за борба с диабета – 14 ноември 2018 г., в Основно училище “Валери Петров” – гр. Плевен. Медицинската сестра Ива Цветкова обясни на петокласниците според компетенциите си какво представлява захарният диабет, информира за сайта на БАПЗГ Надя Димитрова – председател на Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Плевен.

Учениците разбраха, че диабетът е метаболитно заболяване, характеризиращо се с повишени нива на кръвната захар, което се дължи на частично намаление или нарушено действие на инсулина (диабет тип 2) или пълна загуба на продукцията му в организма (диабет тип 1). Сестра Цветкова обърна внимание, че захарният диабет тип 2 все по-често среща сред децата и младежите. Рисковите фактори за него са обусловени от  начина на живот: наднормено тегло, затлъстяване, нездравословно хранене, намалена физическа активност и злоупотреба с алкохол. Чрез промяна в поведението и ежедневните навици опасността от развитие на захарен диабет тип 2 се намалява до 70%, изтъкна сестра Цветкова.

Петокласничката Даная Богданова, която работи по проект за превенция и контрол на диабета, подари глюкомер за училищния медицински кабинет.

По повод Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември 2018 г. , в училището бе изложено табло с информация за здравния риск, който крие тютюневия дим. На таблото бяха поставени и рисунки на учениците по темата.

 

 
Медицинска сестра Ива Цветкова показва информационни материали за превенция на диабета на петокласниците.


Ученичката Даная Богданова заедно с медицинска сестра Ива Цветкова. Момичето подари глюкомер за училищния медицински кабинет.


 Тематично табло с информация за вредите от тютюнопушенето и рисунки на учениците, което бе подготвено във връзка с Международния ден без тютюнопушене.