ЛИДЕРИТЕ НА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ, ЗЪБОЛЕКАРИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПОСТАВИХА ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА ВНИМАНИЕТО НА ОМБУДСМАНА

Председателят на УС на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, председателят на УС на Българския зъболекарски съюз д-р Николай Шарков и председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева се срещнаха днес, 24.06.2019 г. с Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. Срещата в институцията на Омбудсмана се състоя по инициатива на БЛС. Лидерите на трите съсловни организации поставиха на вниманието на Омбудсмана наболели проблеми, с които се сблъскват медиците у нас и акцентираха върху необходимостта от повече възможности за продължаващо обучение и кариерно развитие, спазване на добри практики за лечение и здрави грижи, както и за ролята на съсловните организации за развитието на тези процеси и гарантирането на качествена диагностика, лечение, здравни грижи и рехабилитация.

В срещата участваха още проф. Николай Габровски – зам.-председател на БЛС, д-р Стоян Борисов – главен секретар на БЛС, д-р Нели Нешева – член на УС на БЛС и г-жа Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ.

“Задължителното членство на хора, упражняващи регулирани професии е европейска практика. Съсловните организации пазят интересите на членовете си, но и на пациентите”, изтъкна д-р Маджаров.

“Българският зъболекарски съюз догодина ще отбележи своята 115-годишнина от основаването си. Ние изпълняваме всички задачи, които държавата прехвърли върху нас”, подчерта д-р Николай Шарков и отбеляза, че предизвикателството пред лекарите по дентална медицина е, че работата им се базира на частната инициатива и конкуренцията. Относно недоволството на някои зъболекари от по-високите изисквания за добра стоматологична практика, д-р Шарков изтъкна, че няма да има ощетени зъболекари, но в същото време правилата трябва да се спазват, за да се гарантират качествени стоматологични услуги.

Българската асоциация на специалистите по здравни грижи е законово регламентирана съсловна организация, в която членуват 33 381 специалисти по здравни грижи. БАПЗГ представлява интересите на своите членове, гарантира тяхната професионална квалификация и продължаващо обучение, преминаване към по-високо квалификационно ниво при наличие на определен брой кредитни точки от участия в различни специализирани форуми и курсове”, изтъкна г-жа Милка Василева. Тя за пореден път алармира, че годишно страната напускат около 1000 професионалисти по здравни грижи, а средната възраст на съсловието е 55 години. “Ако 1/3 от професионалистите по здравни грижи в пенсионна възраст напуснат работа, това ще създаде голям проблем в системата. Нужни са спешни мерки за спасяване на съсловието”, подчерта г-жа Василева. По думите ѝ от 500 дипломирани медицински сестри, 380 напускат страната. Според нея професионалистите ще се мотивират да работят у нас чрез достойно заплащане и възможност за кариерно развитие. В момента, за да си гарантират достоен живот работят на по две-три места, което води до преумора и създава предпоставки за влошаване на качеството на полаганите здравни грижи. “Нужен е политически и обществен консенсус, за да се случат нужните положителни промени в здравеопазването”, изтъкна още Милка Василева.

От 2009 г. наблюдавам какво се случва в здравния сектор. Факт е, че проблемите съществуват, работи се на парче, няма последователност в политиките”, изтъкна от своя страна Мая Манолова. Тя добави, че въпреки удвоения финансов ресурс в системата през последните 10 години, сериозните проблеми се задълбочават. Затова са нужни реални действия, които да гарантират работата на общинските и многопрофилните болници, да се преодолее дисбалансът между болничната и доболничната помощ, да се увеличат заплатите на медицинските сестри, които сега са принудени да работят на няколко места, за да оцеляват.

“Не съм оптимист, че може да се постигне политическата воля за радикални действия за реформиране на системата”, изтъкна Омбудсманът и се ангажира в обозримо бъдеще да срещне всички заинтересовани страни, преди да инициира нормативни промени. По думите ѝ не бива да се допуска противопоставяне и напрежение вътре в съсловните организации, а фокусът трябва да бъде насочен към отговорните институции, в чиито правомощия са възможностите за реализиране на необходимите промени.

Председателят на БАПЗГ Милка Василева внесе писмо в деловодството на Обмудсмана, в което посочва някои акценти от дейността съсловната организация и припомня основните исканията, поставени на вниманието на отговорните институции, реализацията на които би довела до позитивни промени за съсловието и гарантиране на качествени здравни грижи за пациентите.

“Надявам се, че заедно с всички съсловни организации в здравеопазването, отговорните институции, включително и институцията Омбудсман на Република България, синдикатите, пациентските организации и цялото общество, ще успеем да намерим решение на натрупаните през годините проблеми”, се казва в писмото на Председателя на БАПЗГ до Обмудсмана.

 

Писмото до Омбудсмана г-жа Мая Манолова можете да прочетете ТУК