КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРЕЗ МАЙ 2019 Г.

През месец май лечебните заведения и университетите, с които Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи има сключени договори, ще проведат разнообразни курсове за продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи. Всяко обучение носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание информация за някои от обявените курсове (повече можете да научите на сайта на БАПЗГ, раздел “Продължаващо обучение”):

 • “Инхалаторно лечение – видове, устройства, техника на използване” (30 кредитни точки): курс с продължителност – 5 учебни дни, начало 13.05.2019 г.,  капацитет – 15 курсисти, база за обучение – Клиника по Клинична алергология на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Функционално изследване на дишането при деца и възрастни” (30 кредитни точки): курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 27.05.2019 г.,  капацитет – 15 курсисти, база за обучение – Клиника по Клинична алергология на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Превенция на рисковете в инфузионната терапия” (16 кредитни точки): курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 30.05.2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение – УМБАЛ “Александровска”.
 • “Сестрински грижи при пациенти с нефрологични заболявания” (18 кредитни точки): курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 21.05.2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение – Клиника по нефрология и трансплантация наУМБАЛ “Александровска”.
 • “Образни изследвания при неврологични и психични заболявания” (6 кредитни точки): тематичен курс за рентгенови лаборанти и медицински сестри с продължителност един учебен ден, начало – 27.05.2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение – МБАЛНП “Св. Наум”.
 • “Психиатрично сестринство и опазване правата на човека” (32 кредитни точки): тематичен курс за психиатрични сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – 13.05.2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: МБАЛНП “Св. Наум”
 • “Извънбъбречни методи за очистване на кръвта” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 5 учебни дни, 20 академични часа, капацитет – 3-5 курсисти, начало – 13.05.2019 г., база за обучение – Отделение по диализа, Национална кардиологична болница.
 • “Комплексен подход при профилактика и контрол на ВБИ” (15 кредитни точки): курс с продължителност един учебен ден, капацитет – 20 курсисти, начало – май 2019 г., база за обучение – УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.
 • “Съвременни аспекти в анестезиологията и интензивното лечение” (70 кредитни точки): тематичен курс за анестезиологични сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – 27.05.2019 г., капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: КАРИЛ на УСБАЛ по ортопедия “Проф. Б. Бойчев”.
 • “Сестрински грижи за пациенти след ортопедични операции в ОАИЛ” (70 кредитни точки): тематичен курс с продължителност 10 учебни дни, начало – 27.05.2019 г., капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: УСБАЛ по ортопедия “Проф. Б. Бойчев”.
 • “Управление на здравни проекти – разработка, реализация и оценка” (42 кредитни точки): тематичен курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 13.05.2019 г., капацитет – 20 курсисти база за обучение: ФОЗ на Медицински университет – София, ВМА.
 • “Юридическа отговорност на работещите в сферата на здравеопазването” (30 кредитни точки): тематичен курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 27.05.2019 г., капацитет – 25 курсисти, база за обучение: ФОЗ на Медицински университет – София.
 • “Катарактална хирургия” (8 кредитни точки): тематичен курс за операционни сестри с продължителност един учебен ден, начало – 13.05. 2019 г. от 08:00 ч., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Клиника по очни болести на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”.
 • “Трансфузионна медицина” (16 кредитни точки): курс с продължителност 2 учебни дни, начало – 30.05. 2019 г., капацитет – 3-ма курсисти, база за обучение: Лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”.
 • “Лечение на заболяванията на мъжката полова система и възможностите на андрологията за преодоляване на безплодието у двойките. Генетично обусловени синдроми и инфертилитет при мъжа” (20 кредитни точки): курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 21.05. 2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Клиника по урология и андрология на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”.
 • “Рефлексотерапия – меридиани и БАТ. Физикални фактори, прилагани в биологично активни точки” (20 кредитни точки): курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 07.05. 2019 г., капацитет – 10-12 курсисти, база за обучение: Клиника по физикална терапия и рехабилитация на УМБАЛ “Царица Йоанна- ИСУЛ”.
 • “Синдром на обструктивна сънна апнея. Диагностика и лечение. Апаратура.” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 2 учебни дни, 12 академични часа, капацитет – 6 курсисти,  начало – 16.05.2019 г., база за обучение – Клиника по пневмология и фтизиатрия, ВМА – София.
 • “Получаване на кръвни съставки от единица цяла кръв” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 3 учебни дни (12 академични часа), капацитет – минимум един курсист, максимум 2-ма курсисти; начало – 15.05.2019 г.,  база за обучение – Център по трансфузионна хематология, ВМА – София.
 • “Лабораторни методи и техники в имунохематологичната диагностика” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 10 учебни дни (30 академични часа), капацитет – минимум 2-ма курсисти, максимум 4-ма курсисти; начало – 20.05.2019 г., база за обучение – Център по трансфузионна хематология, ВМА – София.
 • “Бързи методи за идентификация на причинителите на туларемия и антракс” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 3 учебни дни (12 академични часа), капацитет – минимум един курсист, максимум 3-ма курсисти, начало – 20.05.2019 г., база за обучение – НИЦ по радиологична, биологична и химическа защита, ВМА – София.
 • “Основни аспекти на медицинското осигуряване при ситуации с голям брой пострадали в страната и в чужбина” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 5 учебни дни (30 академични часа), капацитет – минимум 4-ма курсисти, максимум 12 курсисти; начало – 13.05.2019 г., база за обучение – Тренировъчен център за подготовка на медицински екипи, ВМА – София.
 • “Превързочна техника с практически упражнения” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност 3 учебни дни, капацитет – 5-ма курсисти, начало – 7.05.2019 г., база за обучение – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
 • “Поведение при болен с остра бъбречна недостатъчност” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ): курс с продължителност един учебен ден, капацитет – 10 курсисти, начало – 17.05.2019 г., база за обучение – Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.