КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕЗ МАРТ 2020 ГОДИНА

Уважаеми специалисти по здравни грижи, представяме на Вашето внимание курсове за продължаващо обучение на лечебни и учебни структури, които са кредитирани по Единната кредитна система на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи. Всеки успешно завършен курс носи определен брой кредитни точки за всички членове на БАПЗГ.

“Обучение на операционни сестри в коремно-гръдната хирургия и лапароскопската хирургия” – Курс за продължаващо обучение на операционни сестри с изпитен тест; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Хирургичен операционен блок на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”; Лектор: доц. д-р Чолаков; Кредитни точки: 67; Контакти: 02 9154 330.

“Основни задължения на анестезиологичните сестри в коремно-гръдната хирургия” – Курс за продължаващо обучение на операционни сестри с изпитен тест; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Операционен блок към хирургичните клиники на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”; Лектор: доц. д-р Нейчев; Кредитни точки: 67; Контакти: sladureika@abv.bg

“Практически умения при фибро-бронхоскопски изследвания” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри за бронхоскопии с изпитен тест; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Операционен блок към хирургичните клиники на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”; Лектор: Д-р Меджидиев; Кредитни точки: 65.

“Пейсмейкърна система. Видове пейсмейкъри. Униполярно и биполярно пейсиране. Имплантация на ПС. Протокол.” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 4-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Кожни проби при деца и възрастни” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 23-ти март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 30.

“Инхалаторно лечение – видове, устройства, техника на използване” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 23-ти март 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 30.

“Епилепсия. Сестрински грижи при болни с епилепсия” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 12-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 14.

“Функционално изследване на дишането при деца и възрастни” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 5 дни; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 30-ти март 2020 г. ; База за обучение: Клиника по клинична алергология на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 30.

“Специфични сестрински грижи при пациенти, подготвяни за бъбречна трансплантация и при трансплантирани с инфекции” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 3 дни; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 9-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Бронхиална астма в детска възраст – специализирани здравни грижи и техники на инхалаторно лечение” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 25-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 20.

“Специфични особености на Медицинския триаж в болничната помощ” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 26-ти март 2020 г.; База за обучение: Спешно отделение на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 16.

“Биопсия под ехографски и ендоскопски контрол в урологията” – Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5 курсисти; Начало – 11-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Микрохирургия при неврохирургични операции чрез краниотомия или назален достъп” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 2-ма курсисти; Начало – март 2020 г.; База за обучение: Клиника по неврохирургия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”; Кредитни точки: 60.

“Анестезия и интензивно лечение при пациенти с интракраниални тумори” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 2-ма курсисти; Начало – март 2020 г.; База за обучение: Клиника по неврохирургия на УМБАЛ “Св. Иван Рилски”; Кредитни точки: 60.

“Съвременни аспекти в лечението и обучението на болните със захарен диабет” – Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 17-ти март 2020 г.; База за обучение: Втора клиника по ендокринология и обмяна на веществата на УСБАЛ по ендокринология “Акад. Иван Пенчев”; Кредитни точки: 14.

“Съвременни аспекти в лечението и обучението на болните със захарен диабет” – Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 17-ти март 2020 г.; База за обучение: Втора клиника по ендокринология и обмяна на веществата на УСБАЛ по ендокринология “Акад. Иван Пенчев”; Кредитни точки: 14.

“Множествена склероза” – Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 1 ден; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 11-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия “Св. Наум”; Кредитни точки: 20.

“Диагностика, терапия и здравни грижи при детски неврологични заболявания” – Тематичен курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 18-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия “Св. Наум”; Кредитни точки: 20.

“Усъвършенстване на поливалентни операционни сестри. /Обща хирургия, Ортопедия, Урология, Неврохирургия/” – Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри; Продължителност: 20 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 4-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”; Кредитни точки: 120.

“Обучение на поливалентни анестезиологични сестри. /Обща хирургия, Ортопедия, Урология, Неврохирургия/” – Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри; Продължителност: 20 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 9-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”; Кредитни точки: 120.

“Обучение на медицински сестри за работа в хирургично отделение” – Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 9-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”; Кредитни точки: 60.

“Здравни грижи в интензивно отделение” – Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 16-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”; Кредитни точки: 30.

“Спешна и интензивна кардиология” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 18-ти март 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Екатерина”; Кредитни точки: 21.

“Стил на лидерство и мениджмънт” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 9-ти март 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравна политика и мениджмънт” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 42.

“Управление, организация и финансиране на болничната помощ” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 25 курсисти; Начало – 25-ти март 2020 г.; База за обучение: Катедра “Икономика на здравеопазването” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 24.

“Медико-социални, педагогически и психологически аспекти на взаимоотношението “пациент-медицински екип” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 10-25 курсисти; Начало – 23-ти март 2020 г.; База за обучение: Катедра “Медицинска психология” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 40.

“Психотерапевтични подходи в медицинската практика” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 10-25 курсисти; Начало – 30-ти март 2020 г.; База за обучение: Катедра “Медицинска психология” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 40.

“Методика на научно-изследователската дейност в областта на здравните грижи” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 23-ти март 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравни грижи” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 20.

DGTHD – Съвременен метод за хирургично лечение на хемородиална болест– Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 7-8 курсисти; Начало – 11-ти март 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравни грижи” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 20.

“Грижи за деца с повръщане” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 11-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по гастроентерология на УСБАЛ по детски болести; Кредитни точки: 18.

“Болест на Кавазаки” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри;  Продължителност: 3 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 25-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по ревмокардиология на УСБАЛ по детски болести; Кредитни точки: 18.

“Диализа в детска възраст” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 4-ти март 2020 г.; База за обучение: Детски диализен център на УСБАЛ по детски болести; Кредитни точки: 18

“Обучение на поливалентни анестезиологични сестри. /Обща хирургия, Ортопедиа, УНГ, неврохирургия/” – Курс за продължаващо обучение на анестезиологични медицински сестри; Продължителност: 20 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 16-ти март 2020 г.; База за обучение: КАИЛ на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 120.

“Управление на качеството в ЦССМ и Европейски стандарти” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 18-ти март 2020 г.; База за обучение: Централна стерилизация на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 20.

“Обучение на операционни сестри по миниинвазивна хирургия” – Курс за продължаващо обучение на операционни сестри; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 16-ти март 2020 г.; База за обучение: Операционен блок на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 30.

“Работа с аргон-плазма куагулатор” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 9-ти март 2020 г.; База за обучение: Операционен блок на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 30.

“Ролята на медицинската сестра в онкологично отделение. Качествени сестрински грижи за пациенти с онкологични заболявания” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 16-ти март 2020 г.; База за обучение: Отделение по медицинска онкология на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 16.

“Съвременни методи за определяне на хематологичните показатели” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 16-ти март 2020 г.; База за обучение: Клинична лаборатория на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 15.

“Диагноза и лечение на исхемичен инсулт с тромболиза” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест; Продължителност: 1 ден; Начало – 19-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив; Лектор: д-р Чомпалов; Кредитни точки: 8; Контакти: nervnaklinika@abv.bg

“Повръщане – симптом на хирургична болест” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест; Продължителност: 1 ден; Начало – 25-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив; Лектор: проф. д-р П. Стефанова; Кредитни точки: 13; Контакти: nadejdacam@abv.bg

“Заболяване на дебелото черво, ректум и анус” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест; Продължителност: 1 ден; Начало – 26-ти март 2020 г.; База за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив; Лектор: доц. д-р Мошеков; Кредитни точки: 12; Контакти: nadejdacam@abv.bg

“Неепилептични параксизмални състояния в неврологията” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи от структурата на ВМА  с изпитен тест; Продължителност: 3 дни; Начало – 18.03.2020 г.; База за обучение: Клиника по нервни болести на МБАЛ – Пловдив към ВМА; Лектор: доц. д-р С. Мантарова, д.м.; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: vb_plovdiv@abv.bg

“Работа на ендоскопската сестра при асистирането на инвазивни едноскопски манипулации” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри от структурата на ВМА; Продължителност: 5 дни; Начало: 12.03.2020 г.; База за обучение: Клиника по хирургия на МБАЛ – Пловдив към ВМА; Лектори: д-р Б. Боев и д-р Е. Райчинов; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: vb_plovdiv@abv.bg

“Микробиологична диагностика на вагинални инфекции и вагинози” – Курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти с изпит; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 12.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: доц. д-р Т. Дерменджиев, д.м.; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Апаратура в образната диагностика и нуклеарната медицина – сравнителен анализ” – Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с изпит; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 16.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: доц. д-р Екатерина Петкова, д.м.; Ек. Ставрева; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Спешна образна диагностика” – Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с изпит; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 16.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: доц. д-р Н. Трайкова, д.м.; Св. Каридова; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Постизометрична релаксация” – Курс за продължаващо обучение на рехабилитатори с практически изпит; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 19.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: П. Каснакова; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Съвременни аспекти в радиационната защита” – Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с тест; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 23.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив; Лектор: доц. Ек. Петкова, д.м.; К. Панамска; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Актуални проблеми в ендокринологията” – Курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори и др. с изпит; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 23.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: доц. д-р Ст. Владева, д.м.; д-р Г. Петрова; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза” – Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с устен изпит; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 5 курсисти; Начало – 23.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: доц. д-р Н. Трайкова, д.м.; М. Сапунджиева; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Мануално мускулно тестване” – Курс за продължаващо обучение на рехабилитатори с практически изпит; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 26.03.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектор: доц. М. Вакрилова – Бачева; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg