КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА

Уважаеми специалисти по здравни грижи, представяме на Вашето внимание курсове за продължаващо обучение на лечебни и учебни структури, които са кредитирани по Единната кредитна система на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи и при успешно завършване на конкретния курс носят определен брой кредитни точки за членовете на БАПЗГ.

“Основен курс за операционни сестри. Иновативни техники в травматологичната хирургия” – Курс за продължаващо обучение на операционни сестри с изпитен тест; Продължителност: 10 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – февруари 2020 г., възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Операционен блок към травматологичните клиники на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”; Лектор: проф. д-р Енчев; Кредитни точки: 67; Контакти: sladureika@abv.bg

“Работа в лаборатории по интервенционална гастроентерология. Работа с едноскопска апаратура, асистиране при ендоскопия и ендоскопски интервенции. Правила за дезинфекция.” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри с изпитен тест; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – февруари 2020 г.; възможност за индивидуално обучение с предварителна заявка; База за обучение: Отеделние по гастроентерология на УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов”; Лектор: д-р Камен Данов; Кредитни точки: 35; Контакти: maria.urumova@pirogov.bg

“Изследване на цереброспинална течност (ликвор)” – Курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 6-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 14.

“Мобилизация на рамо” – Курс за продължаващо обучение на медицински лаборанти; Продължителност: 2 дни; Капацитет: 12 курсисти; Начало – 17-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 14.

“Мекотъканни мобилизационни техники в шиен, торакален и лумбален отделн на гръбначния стълб” – Теоретичен и практически курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 4 дни; Капацитет: 12 курсисти; Начало – 10-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по нервни болести на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 24.

“Специализирани сестрински грижи при деца със заболявания на дихателната система в кърмаческа възраст” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 5-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по педиатрия на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Приложение на лазер ултразвук в урологията” – Курс за продължаващо обучение на операционни медицински сестри; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 12-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Превързочна техника – десмургия, дренажи, аспирации” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри от хирургични клиники; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 3-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Втора хирургия на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Видове хранене  при хирургично болни пациенти. Нутриенти – ентерално, парентерално хранене, видове диети. ” – Курс за продължаващо обучение на медицински сестри от хирургични клиники; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 10-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Втора хирургия на УМБАЛ “Александровска”; Кредитни точки: 18.

“Принципи на диагностика, лечение и наблюдение на болните с епилепсия” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 5-ти февруари 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ по неврология и психиатрия “Св. Наум”; Кредитни точки: 20.

“Централна болнична стерилизация – организация и цикъл на качество” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 3-ти февруари 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”; Кредитни точки: 18.

“Централна болнична стерилизация – организация и цикъл на качество” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 3-ти февруари 2020 г.; База за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”; Кредитни точки: 18.

“Тонална прагова аудиометрия” – Тематичен курс за продължаващо обучение на медицински сестри; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 5-ма курсисти; Начало – 24-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по УНГ на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”; Кредитни точки: 32.

“Основи и актуални проблеми на здравния мениджмънт” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 10-15 курсисти; Начало – 3-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравна политика и мениджмънт” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 42.

“Маркетинг в здравеопазването” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 10-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравна политика и мениджмънт” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 42.

“Специфични знания и практически умения на медицинския специалист при опазван здравето и безопасността на работното място” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 3-ма курсисти; Начало – 10-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Трудова медицина” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 24.

“Информационни системи в здравеопазването” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 15 курсисти; Начало – 17-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Икономика на здравеопазването” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 24.

“Психологически практикум по делово общуване” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 10-25 курсисти; Начало – 17-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Медицинска психология” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 40.

“Медицинско осигуряване при различни видове тероризъм” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 3-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Превантивна медицина” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 40.

“Управление на риска на здравеопазването” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 30 курсисти; Начало – 10-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Социална медицина” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 40.

“Спешни състояния в ендокринологията” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 5-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравни грижи” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 20.

“Сестрински грижи при пациенти с термична травма” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 20 курсисти; Начало – 19-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Здравни грижи” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 20.

“Рехабилитация на захвата и походката при заболявания и увреди на нервната система и опорно-двигателния апарат” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 5-15 курсисти; Начало – 4-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Катедра “Кинезитерапия” при ФОЗ на МУ-София; Кредитни точки: 20.

“Инфекциозен ендокардит” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест; Продължителност: 2 дни; Начало – 20-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив; Лектор: доц. д-р М. Токмакова, д.м.; Кредитни точки: 19; Контакти: dbasmova@mail.ru

“Захарен диабет – диагноза и лечение” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи с изпитен тест; Продължителност: 1 ден; Начало – 20-ти февруари 2020 г.; База за обучение: Клиника по ендокринология – База 1 на УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив; Лектор: проф. д-р М. Орбецова, д.м.; Кредитни точки: 10; Контакти: vaniakaragyozyan@abv.bg

“Функционални изследвания в пулмологията” – Курс за продължаващо обучение на специалисти по здравни грижи от структурата на ВМА; Продължителност: 3 дни; Начало – 03.02.2020 г.; База за обучение: Отделение по вътрешни болести на МБАЛ – Пловдив към ВМА; Лектор: подп. д-р А. Гозманов; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: vb_plovdiv@abv.bg

Визуализиращи системи за проверка точността на лъчеленение с роботизираща система за стереотактична радиохирургия– Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с текущо оценяване; Продължителност: 3 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 10.02.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектори: Т. Тонев, В. Андреев, М. Сопаджиева, А. Влайков; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg

“Компютърна томография– Курс за продължаващо обучение на рентгенови лаборанти с устен изпит; Продължителност: 5 дни; Капацитет: 10 курсисти; Начало – 17.02.2020 г.; База за обучение: Медицински колеж към Медицински университет- Пловдив; Лектори: доц. д-р Н. Трайкова, д.м.; М. Шангова; Кредитни точки: обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ; Контакти: 032 693 705, tsveta_k@abv.bg