ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Лица, започнали обучение за придобиване на специалност, могат да го продължат и завършат, като за целта таксите за теоретичното и практическото им обучение ще бъдат финансирани по проекта, съобщиха днес, 10.03.2021 г. от пресцентъра на МЗ.

От ведомството уточняват, че лицата, които нямат доходи от трудови възнаграждения, възнаграждение от служебно правоотношение, от упражняване на икономическа дейност, както и от възнаграждения за извършване на лечебно-диагностична дейност, могат да кандидатстват за отпускане на стипендия – за срока на специализацията.

Всички желаещи и отговарящи на условията за кандидатстване могат да подадат своите документи по електронен път портала на проекта: www.cpecializanti-mh.info.

Повече информация можете да видите в сайта на Министерството на здравеопазването раздел „Новини“, подраздел „Актуално“.

 

Обща информация за проект „Специализация в здравеопазването“ можете на видите ТУК