“ИНДЕКС НА БОЛНИЦИТЕ” – AНКЕТА СРЕД СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

предлагаме на вашето внимание анонимна Aнкета сред специалисти по здравни грижи в лечебните заведения в България, разработена от „Индекс на болниците“ – съвместна инициатива на „Галъп интернешънъл“ и специализирания сайт clinica.bg.

Анкетата има за цел да проучи има ли кадрови дефицит от специалисти по здравни грижи в лечебните заведения за болнична помощ, как кадровият дефицит се отразява на лечението, какви са причините за кадрови дефицит, доходите ли са основният проблем, има ли съсловието готовност за участие в протест, ако проблемите продължават да остават нерешени.

Анкетата ще бъде активна за попълване до 31.12.2022 г.

Обръщаме внимание, че анкетата е предназначена за специалисти по здравни грижи, работещи в лечебни заведения за болнична помощ. В кратки срокове ще бъде предложена и анкета за специалистите по здравни грижи в извънболничната медицинска помощ.

Попълни анкетата тук