ИЗЛЕЗЕ ЧЕТВЪРТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2019 Г.

Излезе последния за тази година, четвърти брой на сп. “Здравни грижи”. Изданието съдържа

7 научни статии, обзори и изследвания по следните теми:

  • “Нуждите от грижи при пациенти, преживели исхемичен инсулт, според дипломанти от специалност “Медицинска сестра” (Автори: доц. Макрета Драганова от Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Плевен и асистент Меглена Балабурова от Факултета по здравни грижи на МУ-Плевен)
  • “Травматизмът като причина за болнично лечение” (Автори: доц. Петя Трендафилова и доц. Тодор Кундурждиев от Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София)
  • Мотивация на медицинските сестри за грижи при деца с епилепсия” (Автори: Димитрина Благоева от ФОЗ на Медицински университет – София )
  • Международен опит в профилактиката на детското очно здраве” (Автори: мед. сестра Красимира Димитрова от Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна, доц. Галина Петрова от Факултета по фармация на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и Е. Христова от Факултета по медицина на МУ-Варна)
  • “Влияние на поведенческите фактори при жени с предменструален синдром” (Автори: Боряана Трайчева, Т. Веселинова и доц. Деляна Хаджиделева от ФОЗ на Медицински университет – София)
  • “Методи за лечение на труднозарастващи рани” (Автори: Дончо Етугов – главен асистент в Медицински университет – София и Е. Георгиева – преподавател в Медицински колеж “Йорданка Филаретова”  )
  • Сестрински грижи за пациент с множествена склероза – клиничен случай” (Автори: мед. сестра Лиляна Станчева от Отделението по интензивно лечение на УМБАЛСМ “Пирогов” и проф. Иванка Стамболова от ФОЗ на Медицински университет – София)

В броя са намерили място информации за националния протест на професионалисти по здравни грижи, организиран от БАПЗГ, Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и КНСБ и проведен в София на 7-ми октомври 2019 г.; Третата национална научно-практическа конференция по здравни грижи, проведена в София на 15-17 ноември 2019 г., по време на която бе приет Меморандум за бъдещето на здравниг„те грижи в Република България; XV Юбилеен Национален форум по здравни грижи, който се проведе в Шумен на 1-ви и 1-ри ноември 2019 г.

 

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. От началото на тази година сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Желаещите да си направят абонамент могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”.

Резюметата на статиите в брой 4/2019 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК