ИЗЛЕЗЕ ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2019 Г.

Излезе трети брой на сп. “Здравни грижи” за 2019 година. Броят съдържа 7 научни статии, обзори и изследвания по следните теми:

  • “Международни и европейски препоръки за инвестиции в сестринството” (Автори: Мария Спасова – организатор Обучение в БАПЗГ и проф. Иванка Стамболва – Катедра “Здравни грижи” при ФОЗ на Медицински университет – София)
  • “Нагласите на професионалистите по здравни грижи за оказване на палиативни грижи по домовете” (Автори: Цветка Бойчева – докторант в Медицински университет – София и старши медицински лаборант в МБАЛ “Св. Пантелеймон”, Мария Димитрова – преподавател в Медицински университет – София)
  • “Мултидисциплинарна екипна грижа при профилактика на детското очно здраве” съвременен аспект в професионалната дейност на медицинската сестра (Автор: Красимира Димитрова – Специализирана болница по очни болести за активно лечение- Варна )
  • “Приложимост на скала за оценка на болката при пациенти с онкологични заболявания” (Автор: Мария Добрева – Филиал Шумен на Медицински университет – Варна )
  • “Квалификация на медицинските сестри и рехабилитаторите относно здравните грижи при пациенти с хронични заболявания” (Автор: Михаела Мирева – Медицински колеж “Йорданка Филаретова” при Мeдицински университет – София, д-р Милан Цеков – Клиника по съдова хирургия на ВМА-София и проф. Галина Чанева – ръководител на Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София )
  • Иновативни образователни подходи за оценка на продължаващото обучение на акушерката” (Автор: Жана Павловска – асистент във Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна)
  • “Удовлетвореност на донорите от здравните грижи в процеса на кръводаряване” (Автор: Милена Тодорова – асистент във Филиал Шумен на Медицински университет – Варна)

В рубриката “Медицинско право” можете да прочетете статията на адвокат Мария Петрова на тема “Правна рамка на съсловните и неправителствените организации в сферата на здравеопазването, касаещи професионалистите по здравни грижи. Основни функции и различия”.

В броя са намерили място информации за отвореното писмо на председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев от 26.09.2019 г. във връзка с нарастващото напрежение в сектор “Здравеопазване” и за становището на БАПЗГ от 13.09.2019 г. относно писмо на министър Ананиев за процедура по промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите с оглед въвеждане на длъжност „Стажант медицинска сестра“ и „Стажант акушерка” за студенти от трети и четвърти курс по съответните специалности.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.  От началото на тази година сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Желаещите да си направят абонамент могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”.

Резюметата на статиите в брой 3/2019 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК