ИЗЛЕЗЕ СБОРНИКА С ДОКЛАДИТЕ, ИЗНЕСЕНИ НА XIII НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, КОЙТО СЕ ПРОВЕДЕ В ШУМЕН НА 10-11 НОЕМВРИ 2017г.

Университетското издателство на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна публикува на сайта си (www.journals.mu-varna.bg) сборника с докладите, изнесени на XIII Националeн форум на специалистите по здравни грижи с международно участие. Форумът бе организиран от БАПЗГ, Регионална колегия на БАПЗГ – Шумен  и МУ-Варна и се проведе в Шумен на 10-11.11. 2018 г. Заглавието на сборника отразява основната тема на форума “Здравните грижи – настояще и бъдеще”. В него са публикувани общо 52 доклада. Първите доклади в сборника са пленарните доклади на проф. д-р Домника Райчановска и д-р Гордана Ристевска от Македония, с които бе открит форума. 25 от докладите са включени в раздел “Специализирани здравни грижи”, 8 доклада съставляват раздел “Училищно и детско здравеопазване” и 17 доклада са обединени в раздел “Специализирани грижи”. В сборника място са намерили и 24  постери на студенти, които за първи път взеха участие в постерната сесия на форума.

XIII Националeн форум на специалистите по здравни грижи мина под патронажа на ректора на МУ- Варна проф. д-р Красимир Иванов, дм. В него участие взеха 260 професионалисти по здравни грижи и 42-ма студенти по здравни грижи от цялата страна. Председател на Организационния комитет на форума бе Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ. Зам.-председател на Организационния комитет бе Веска Райчева,  председател на РК Шумен на БАПЗГ. Останалите членове на комитета бяха Мария Симеонова и Румяна Желязкова, главна мед. сестра на “МБАЛ Шумен” АД.

Председател на Научния комитет бе проф. Соня Тончева, дм, директор на Филиал Шумен на МУ-Варна и национален консултант по здравни грижи. Зам. -председател на Научния комитет бе проф. д-р Явор Корновски, дмн, ръководител Катедра “Здравни грижи” към Филиал Шумен на МУ-Варна и началник на Гинекологичното отделение на МБАЛ “Св. Анна – Варна”. Сред членовете на Научния комитет бяха следните преподаватели от Филиал Шумен на МУ-Варна: гл. ас. Тамара Цветкова, доктор; ас. Теодора Евтимова, доктор; ас Радостина Жечева; ас. Христина Генчева, и ас. Мария Добрева. В Научния съвет участваха още старшите мед. сестри от “МБАЛ Шумен” Дияна Моканова, Теодора Валентинова и  Пепа Тодорова, както и  Жанета Василева – директор на детска ясла и главната медицинска сестра на “Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД Анелия Зюмрютян.

 

Със статиите в сборника можете да се запознаете ТУК