ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2020 г.

Излезе от печат първи брой на списание “Здравни грижи” за 2020 г. Специализираното издание съдържа 8 научни статии и изследвания по следните теми:

  • Здравните специалисти като пациенти с диагноза “Дълбока венозна тромбоза” (Автор: Татяна СлавковаМедицински университет – София, Факултет “Обществено здраве”, Катедра “Здравни грижи”);
  • Специфика на здравните грижи при пациенти с деменция (Автори: Анелия Велчева, И. Иванова, К. Димитрова Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“);
  • Информираност и родителски нагласи относно извършването на ранен неонатален скрининг (Автор: Анка НестороваТракийски университет – Стара Загора, Катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково);
  • Проблеми и приоритети на медицинската сестра в имунопрофилактиката (Автори: Проф. Иванка Стамболова, А. Терзиева, С. СтамболовФОЗ, Медицински университет – София, Катедра “Здравни грижи”);
  • Психоемоционалното напрежение като рисков фактор за преждевременно стареене (Автори: Таня ПаскалеваКатедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково на Тракийски университетСтара Загора; доц. Мая Визева – Медицински колеж „Й. Филаретова“, Медицински университет – София);
  • Мотивиращи и демотивиращи фактори за продължаващо обучение сред медицинските сестри в Плевенска област (Автор: Стела ДюлгероваМедицински университет – Плевен, Факултет „Здравни грижи“);
  • Остеопороза и превенция (Автор: Теодора ТодороваРусенски университет “Ангел Кънчев“, Факултет по Обществено здраве и Здравни грижи, Катедра „Здравни грижи“)
  • Исхемичен инсулт през бременността. Раждане, послеродов период и роля на акушерката – Описание на клиничен случай (Автор: Даниела Павлова, Р. ПенковаАджибадем Сити Клиник Болница Токуда, Отделение по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство)

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. От началото на тази година сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Желаещите да си направят абонамент могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”.

 

Резюметата на статиите в брой 1/2020 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК