ИЗЛЕЗЕ ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2019 Г.

Излезе първи брой на сп. “Здравни грижи” за 2019 година. Броят съдържа 4 научни статии и едно съобщение на следните теми:

  • “Проучване на репродуктивните нагласи на жени в детеродна възраст на територията на град Варна” (Автори: Тодорка Боева и А. Георгиева от Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна)
  • “Добрите здравни грижи в дома – приоритет на “Регионален хоспис” ЕООД – Габрово” (Автори: Нели Тодорова – “Регионален хоспис” ЕООД – Габрово;Д. Сомлева – МБАЛ”д-р Стойчо Христов” ЕООД – Севлиево; К. Драгиева – “СБАЛББ – Габрово” ЕООД )
  • “Продължаващото обучение на медицинските сестри – опит на развитите страни” (Стела Дюлгерова – Факултет “Здравни грижи” към Медицински университет – Плевен)
  • “Привличане и задържане на донорите от регион Шумен за безвъзмездни кръводарители” (Милена Тодорова – Филиал Шумен на Медицински университет “Проф. д.-р Параскев Стоянов” – Варна)
  • “Актуални проблеми на обучението по инфекциозни болести пред медицинските специалисти” (проф. Иванка Стамболова – Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София)

В рубриката “Медицинско право” можете да прочетете статията на адвокат Мария Петрова на тема “Насилие над медици. Правни аспекти на физическото насилие – част I”.

В броя място са намерили и актуални новини от първото тримесечие на годината, свързани с дейността на БАПЗГ и проблеми на съсловието на професионалистите по здравни грижи.

Списание “Здравни грижи” е печатен орган на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), излиза от 2003 г. и е в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД).

От началото на тази година сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант. Годишно се издават по 4 броя (на всеки три месеца). Главен редактор на списанието е проф. Станка Маркова.

Годишният абонамент за книжния вариант на сп. “Здравни грижи” е 18.00 лв., а за електронния вариант – 10.00 лева.  Желаещите да се абонират могат да получат по-подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Сп. “Здравни грижи”.

Резюметата на статиите в брой 1/2019 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК