ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ЧЕТВЪРТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2020 г.

Излезе от печат четвърти брой на списание “Здравни грижи” за 2020 г. Специализираното издание съдържа 6 научни статии и изследвания по следните теми:

  • Потребност от грижи за физическата активност при пациенти на хемодиализно лечение“ (Автори: Галя Георгиева – асистент във Филиал “Проф. Д-р Иван Митев” – Враца на Медицински университет – София, доц. Галя Янкова – Филиал “Проф. Д-р Иван Митев” – Враца на МУ– София );
  • „Професионален биологичен риск при медицинския персонал в диализата“ (Автор: Ваня Василева – медицинска сестра в Отделение по хемодиализа на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Медицински университет – Плевен, Факултет „ Здравни грижи“ );
  • „Грижи за децата с увреждания в Нидерландия. Законодателство, организация и управление“ (Автори: Илияна Георгиева – докторант в Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве в Медицински университет – София, проф. Иванка Стамболова – Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ-София);
  • „Реимбурсни политики и оценка на здравните технологии за медицински изделия в европейските държави“ (Автор: Илияна Бeличенова – докторант във Факултет „Публична администрация“ на УНСС);
  • „Ползи и вреди от приложението на научните постижения на клонирането и декодирането на човешкия геном в здравеопазването“ (Автор: Захари Конкьов – студент в специалност „Медицинска сестра“ към Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве, Медицински университет – София);
  • „Роля на акушерката във феталната медицина“ (Автори: Веселка Коцева – акушерка в Медицински комплекс „Д-р Щерев“);

Броят съдържа още информации за декларацията на Националния съвет на БАПЗГ от 17.10.2020 г., в която се настоява за спешни решения за промяна в организацията и заплащането на труда на всички медицински специалисти; за решението на Министерския съвет да включи професионалното направление „Здравни грижи“ се добавя в Списъка на приоритетните професионални направления; за Втората национална кръгла маса „Заедно за повече здраве“, проведена в зала 6 на НДК на  22.10.2020 г. и отвореното писмо на участниците до институциите; за декларация на УС на БАПЗГ до отговорните институции от 30.10.2020 г., в която се алармира, че е недопустимо студенти по медицина и парамедици да работят като медицински сестри и други новини.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Главен редактор на списание „Здравни грижи“ е проф. Станка Маркова. Списанието излиза на три месеца (4 книжки годишно).

Сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

Желаещите да се абонират или да изпратят статия за публикуване могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”.

 

Резюметата на статиите в брой 4/2020 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК