ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2020 г.

Излезе от печат трети брой на списание “Здравни грижи” за 2020 г. Специализираното издание съдържа 5 научни статии и изследвания по следните теми:

  • „Ролята на медицинската сестра в интегрираните грижи за деца през погледа на специалиста“ (Автори: Даниела Тасева – Филиал Велико Търново на Медицински университет – Варна, проф. Соня Тончева – Медицински университет „Проф. д-р Параскев  Стоянов“ – Варна);
  • „Проучване на информираността на бременни жени и родилки от град Хасково и град Стара Загора относно Синдрома на Даун“ (Автор: Анка НестороваТракийски университет Стара Загора, Катедра „Здравни грижи“, Филиал Хасково);
  • „Оценка на „риск от падане“ при възрастни и стари хора, потребители на дългосрочни здравни грижи, като значим медицински и социален проблем“
  • (Автори: Ас. Марияна Бачева и доц. Росица ДойновскаЮгозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Катедра „Здравни грижи“);
  • „Дeпресия и тревожност при пациенти със сърдечна недостатъчност“ (Автори: ст. мед. сестра Мария Георгиева – Втора кардиологична клиника – неинвазивна, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; Рушид, Л. Мирчева и Й. Йотов – Втора кардиологична клиника – неинвазивна, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна; проф. Силвия Борисова – Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна);
  • „Социално-културни проблеми при жени в климактериум“ (Автори: ас. Антоанета Димитрова, доц. Даниела Гавраилова и доц. Деляна Хаджиделева – Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София);

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Главен редактор на списание „Здравни грижи“ е проф. Станка Маркова. Списанието излиза на три месеца (4 книжки годишно).

Сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

Желаещите да се абонират или да изпратят статия за публикуване могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”.

 

Резюметата на статиите в брой 3/2020 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК