ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2021 г. ЗА АБОНАТИТЕ Е ДОСТЪПЕН И УЕБ ВАРИАНТЪТ НА БРОЯ

Излезе от печат първи брой на списание “Здравни грижи” за 2021 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в сайта на БАПЗГ, платформата за дистанционно обучение.

Специализираното издание съдържа 7 научни статии и изследвания по следните теми:

  • „Превенция на риска от нозокомиални инфекции при пациенти на интензивна терапия“ (Автор: Анушка Димитрова от Катедра “Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет – София);
  • „Развитието на хроничната венозна недостатъчност в зависимост от начина на живот и пола. Затруднения в диагностицирането ѝ според местоживеенето“ (Автори: Михаела Мирева от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, д-р Милан Цеков от Клиниката по съдова хирургия на ВМА, проф. Галина Чанева и Е. Насева от Катедрата по здравни грижи към ФОЗ на МУ-София);
  • „Мениджмънт на човешките ресурси в здравната организация – поглед към новата роля на старши специалиста по здравни грижи“ (Автори: Лиляна Станчева и Ц. Евтимова от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, проф. Иванка Стамболова от Катедра „Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет – София);
  • Експериментално внедряване на Протокол за акушерски грижи при неонатален респираторен дистрес синдром“ (Автори: Славена Илиева – асистент в Катедра “Здравни грижи“ към ФОЗ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“– Варна, проф. Соня Тончева – директор на Филиал Шумен на МУ-Варна );
  • „Интегриран подход за предоставяне на здравна грижа в дома при пациенти с онкологични заболявания“ (Автори: Мария Добрева – главен асистент във Филиал Шумен на Медицински университет – Варна);
  • „Алгоритъм за поведение на медицинската сестра при работа със семейства на деца с психични отклонения“ (Автори: Радостина Жечева – главен асистент във Филиал Шумен на Медицински университет – Варна, проф. Соня Тончева – директор на Филиал Шумен на МУ-Варна);
  • „Представяне на резултатите от проект за научен форум в Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора“ (Автори: проф. Христина Милчева, доц. Албена Андонова и доц. Кремена Митева – Катедра „Здравни грижи“ към Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора).

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Главен редактор на списание „Здравни грижи“ е проф. Станка Маркова. Списанието излиза на три месеца (4 книжки годишно).

 

Резюметата на статиите можете да видите ТУК