ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ПЪРВИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2022 Г. НЕГОВИЯТ УЕБВАРИАНТ ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН ЗА АБОНАТИТЕ

Излезе от печат първи брой на списание “Здравни грижи” за 2022 г. Броят е достъпен и за специалистите по здравни грижи, които имат годишен абонамент за електронното издание на списанието. Те могат да го четат в платформата за дистанционно обучение, която се намира в сайта на БАПЗГ.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременните научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. Всички, които имат годишен абонамент за списанието (печатното издание или уеб варианта) ще получат по 15 кредитни точки според Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

В уводните си думи председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева поздравява професионалистите по здравни грижи за 7-ми април и изтъква, че  БАПЗГ отново е в очакване да се случи заявената промяна от управляващите, която да задържи наличния професионален състав в системата и да мотивира нови студенти за направление „Здравни грижи“. „Оказа се, че търпението ни е изключително устойчиво и то е породено от хуманните ценности, които професионалистите по здравни грижи са съхранили и ще ги предадат на новите поколения, които ще имат повече сила, активност, иновативно мислене и желание за утвърждаване в България“, казва Милка Василева. В нейното обръщение се казва още: „Скъпи колеги, за пореден път Ви благодаря за професионалния героизъм в ежедневието и за Вашия нестихващ интерес да усвоявате добри практики, които изучавате в курсовете за продължаващо обучение. Сърдечно благодаря на преподавателите и изследователите от медицинските университети, които подготвят нови специалисти и обогатяват практиката с научни доказателства. Страниците на нашето списание са гостоприемни за нови научни статии, изследователски доклади и споделяне на опит. Ние вярваме, че знанието ще ни помогне да докажем силата и ключовата роля на професионалистите по здравни грижи за по-добро здравеопазване в нашата страна.“

В новия брой са включени изследвания и анализи по следните теми:

  • „Научните интереси в дисертациите на медицинските сестри и акушерките в България“ (Автори: асистент Милена Сълева, проф. Силвия Александрова-Янкуловска, доц. Макрета Драганова – Катедра “Управление на здравните грижи, медицинска етика и информационни технологии”, Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет – Плевен);
  • „Проучване на възможността за прилагане на сестрински процес при пациенти с артериална хипертония (Автор: асистент Любомир МариновКатедра “Здравни грижи“, Филиал “Проф. д-р Иван Митев“ – Враца на Медицински университет – София);
  • „Удовлетвореност на студентите-медицински сестри от изучаването на онкологични здравни грижи и препоръки за оптимизиране на обучението“ (Автор: главен асистент Ирина ХристоваКатедра „Здравни грижи“, Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, Русенски университет „Ангел Кънчев”);
  • „Необходимост от реализиране на проект за индивидуални обучения от акушерки за бременни с гестационен диабет“ (Автори: Даниела Лютакова – акушерка, която учи в специалност „Управление на здравните грижи“ на Факултета по обществено здравеопазване към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, проф. Соня Тончева – директор на Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна);
  • „Удовлетвореност на пациенти на хемодиализа от положените грижи“ (Автори: главен асистент Теодора Тодорова и главен асистент Цвета Христова – Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Русенски университет “Ангел Кънчев“);
  • „Нуждата от превенция на сензорно интегративна дисфункция сред децата в предучилищна възраст“ (Автори: докторант Стела Маринкова, доц. Антоанета Терзиева – Катедра „Здравни грижи“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, Медицински университет – София).

В броя са публикувани информации за актуални събития и курсове за продължаващо обучение, проведени през първото тримесечие на годината.

В обръщение към авторите и читателите главният редактор на сп. „Здравни грижи проф. Станка Маркова изтъква: „През последните две години медицинските екипи правеха всичко възможно за да получат пациентите с коронавирусна инфекция адекватно лечение и здравни грижи. В тази битка над 24 хиляди медицински специалисти и медицински лица се разболяха, някои от тях загубиха живота си. Но всички те бяха направили максимума за своите пациенти, бяха останали верни на своята професионална клетва и благородна мисия. И след като се излекуваха, те пак продължиха да спасяват болните. Затова от мое име, от името на моите колеги и на хилядите спасени пациенти и техните семейства, искам да кажа едно топло „Благодаря!“, което събира в себе си уважението и признателността към всички медици в България.“

Проф. Маркова благодари на медицинските специалисти, че дават сигурност и надежда на всички граждани на Република България и правят всичко възможно за здравето на бежанците от Украйна. Тя им благодари и за това, че въпреки огромното професионално натоварване, продължават да работят за развитието на науката по здравни грижи у нас.

С резюметата на статиите можете да се запознаете ТУК