ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ВТОРИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2020 Г.

Излезе от печат втори брой на списание “Здравни грижи” за 2020 г. Специализираното издание съдържа 6 научни статии и изследвания по следните теми:

  • „Резултати от проучване за въвеждане на самостоятелни сестрински и акушерски практики, и патронажни грижи в България“ (Автори: Проф. Иванка Стамболова – Катедра „Здравни грижи“ при ФОЗ на Медицински университет – София, Христина БратановаЦентър за интегрирани грижи към Столична община, район „Слатина“);
  • „Потребности от обучение на родителите на деца в кърмаческа възраст“ (Автори: Доц. Пепа, С. Младенова, Н. Градинарова, П. Кантарева, Т. Попова – Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София);
  • „Мотивиращи и демотивиращи фактори за продължаващо обучение сред медицински сестри в Плевенска област – Част II (Автор: ас. Стела Дюлгерова – Катедра „Сестрински хирургични грижи“, Факултет „Здравни грижи“, Медицински университет – Плевен);
  • „Превенция на сърдечното здраве при деца – отговорности на специалистите по здравни грижи“ (Автори: преп. Таня Попова, проф. Иванка Стамболова – Катедра „Здравни грижи“ към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София);
  • „Качество на здравните грижи в процеса на кръводаряване“ (Автори: ас. Милена Тодорова, проф. Соня Тончева – Филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна);
  • „Потребност от документиране дейностите на акушерките в Интензивно неонатологично отделение“ (Автори: ас. Славена Илиева, проф. Соня Тончева – Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна).

В списанието може е поместена и информация за актуални събития.

Списание “Здравни грижи” е включено в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН. От началото на тази година сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв.

Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Желаещите да си направят абонамент могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”. На същото място можете да се запознаете и с резюметата на статиите в този и предишни броеве на сп. „Здравни грижи“.