ИЗЛЕЗЕ ВТОРИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2019 Г.

Излезе втори брой на сп. “Здравни грижи” за 2019 година. Броят съдържа 6 научни статии на следните теми:

  • “Сестринска документация за оценка контрол на болката при пациенти с онкологични заболявания” (Автори:Мария Добрева, асистент във Филиал Шумен на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна и проф. Соня Тончева, д.оз.н. – директор на Филиал Шумен на МУ-Варна )
  • “Грижа за емоционалната безопасност на професионалистите по здравни грижи с неизлечимо болни пациенти” (Автори:Цветка Бойчева – докторант в Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София и М. Димитрова -преподавател в Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на МУ – София)
  • “Компетенции на медицинските сестри за справяне с насилието и оценка на риска от агресивно поведение” (Автори: проф. Галина Чанева, д.м – ръководител на Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София, П. Бикова и К. Богданова – Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на МУ – София)
  • “Нагласи на медицинските специалисти от училищен здравен кабинет при работа с деца с психични заболявания” (Автор: Радостина Жечева – асистент във Филиал Шумен на МУ- Варна)
  • “Фактори, влияещи върху решението за раждане на дете” (Автор:Теодора Кюлева – асистент във Филиал Шумен на МУ – Варна)
  • Мнение и отговорност на родителите относно ваксинопрофилактиката на рака на маточната шийка (Автор:Христина Генчева – асистент във Филиал Шумен на МУ – Варна)

 

В рубриката “Медицинско право” можете да прочетете статията на адвокат Мария Петрова на тема “Насилие над медици. Правни аспекти на вербалното насилие (обида, клевета, заплаха и принуда ) – част II“.

В броя място са намерили и актуални новини от второто тримесечие на годината, свързани с дейността на БАПЗГ и актуални проблеми, касаещи съсловието на професионалистите по здравни грижи.

Главен редактор на сп. “Здравни грижи” е проф. Станка Маркова. Списанието е вписано в Националния референтен списък на съвременни научни български издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.  От началото на тази година сп. “Здравни грижи” има и електронен вариант, който се намира в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ на сайта на Асоциацията и е достъпен срещу годишен абонамент от 10 лева. Абонаментната такса за книжния носител е 18 лв. Абонираните за списанието професионалисти по здравни грижи получават 15 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение. Желаещите да си направят абонамент могат да получат подробна информация в сайта на БАПЗГ, раздел “Издания на БАПЗГ”, подраздел “Списание “Здравни грижи”.

Резюметата на статиите в брой 2/2019 г. на сп. “Здравни грижи” можете да видите ТУК