ИЗЛЕЗЕ ВТОРИ БРОЙ НА ЕЛЕКТРОННИЯ БЮЛЕТИН „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

В раздел „Издания на БАПЗГ“, подраздел „Електронен бюлетин“ може да се прочете втори брой на месечния електронен бюлетин на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В броя са публикувани интервюта с проф. Антония Димова – декан на Факултета по обществено здраве на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“, с Росен Русимов и Борис Николов – медицински фелдшери в ЦСМП – Търговище.

В рубриката „Млада смяна“ са посочени възможностите, които дават университетите у нас и техни структури за кандидатстване в различни специалности от направление „Здравни грижи“.

В раздел „Продължаващо обучение“ са посочени курсовете за дистанционно обучение, които предлага БОПЗГ. Става ясно, че през февруари онлайн курс за допълнителни знания са завършили 59 специалисти по здравни грижи от цялата страна.  Всеки курс носи определен брой кредитни точки, изчислени по Единната кредитна система на БАПЗГ.  Годишният абонамент за списание “Здравни грижи” също дава възможност за надграждане на знанията и носи 15 кредитни точки.

Годишният абонамент за печатното издание на сп „ЗДравни грижи“ е 18 лева, а за електронния вариант – 10 лева. Конкретните стъпки за осъществяване на абонамента могат да се видят в сайта на БАПЗГ –  раздел „Издания на БАПЗГ“, подраздел „Списания Здравни грижи“.

В новия брой на бюлетина могат да се видят и по-важните новини в здравеопазването през февруари. Има полезни информации за ваксините, за новостите в медицинската практика и медицинската наука, представени са нови книги, учебници и сборници в областта на здравните грижи.