За първи път: НА ХI НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ СЕ ПРОВЕДЕ СЕСИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Организаторите на ХI Национален конгрес по урология с активното участие на Дружеството на БАПЗГ в УМБАЛ  “Александровска” за първи път организираха сесия на професионалистите по здравни грижи.  Специализираният форум се състоя от 25 до  27 май 2017 г. в курортен комплекс Слънчев бряг. В сесията на ПЗГ участие взеха специалисти, работещи с урологичната патология –  реанимационни, нефрологични, диализни, урологични, операционни медицински сестри, микробиологични лаборанти, рентгенови лаборанти, акушерки. Бяха представени нови диагностични методи, доклади с ключово значение за ежедневната клинична и базисна научна практика в здравните грижи, донорски ситуации и клинични случаи в детската нефрология.
Сесията бе открита от главната медицинска сестра на УМБАЛ „Александровска”  Магдалена Нинова и Мая Евтимова – старша медицинска сестра на Клиника по урология  в „Александровска”. Поздравления поднесоха доц. д-р Марин Георгиев, дм, председател на Българското урологично дружество и доц. д-р Костадин Ангелов, дм, изп. директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД.
По време на дискусията бе поставен въпросът за необходимостта от обучение на професионалисти по здравни грижи от урологични, хирургични, акушеро-гинекологични, реанимационни структури за професионално поведение и запознаване с нормативната уредба при донорски ситуации.