ЕКИП НА БАПЗГ СЕ СРЕЩНА С ЕКИПА НА МИНИСТЪР АНАНИЕВ

На 15 януари 2018 г. се проведе първата среща между екип на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) с екипа на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. На срещата от страна на БАПЗГ присъстваха Милка Василева – председател на УС на БАПЗГ, Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ, Дафинка Коцева – главен секретар на БАПЗГ и Мария Балевска – парламентарен секретар на БАПЗГ. В срещана освен министър Ананиев участие взеха и

зам.-здравните министри Жени Начева и Бойко Пенков.

Министър Ананиев изслуша внимателно подробната информация за състоянието и дейността на БАПЗГ, зае критична и отговорна позиция към поставените проблеми, а именно:

  1. Повишаване на заплатите на професионалистите по здравни грижи.
  2. Създаване на длъжност в МЗ „Главен републикански специалист по Здравни грижи”.
  3. Създаване на стандарти по здравни грижи.
  4. Промени в Наредба№ 3 и Наредба” 26 за училищно и детско здравеопазване.
  5. Създаването на детски и женски консултации в извънболничната помощ, както и възможности за предоставянето на интегрирани здравни и социални услуги. Общото разбиране е, че е необходимо да се намери решение за промяна в модела, за да се осигури възможност за самостоятелни практики на професионалистите по здравни грижи, така както е заложено в Наредба №1 за професионалните компетенции и така, както това е изградено във всички европейски страни.
  6. БАПЗГ настоява държавата да участва в реализацията на процеса за продължаващо обучение на професионалистите по здравни грижи.

 

На срещата бяха обсъдени много наболели въпроси, както по отношение на специализациите на професионалистите по здравни грижи, така и за професионалната реализация, спазването на КТ и КТД, обучението и мотивацията за оставане в професиите от направление “Здравни грижи”.